Ing. Doede C. Visser overleden

Workum - In zijn woonplaats Workum is overleden: Doede C. Visser (1946). In zijn leven was hij voorzitter van Beroepsvissers en bestuurslid bij diverse brancheorganisaties.

Visser kenmerkte zich in het leven als een bevlogen voorvechter van behoud van culturele, oorspronkelijke, en natuurlijke waarden en daarmee samenvallende leefbaarheid binnen zijn omgeving. Hij stelde zich als taak zich op velerlei wijzen te verzetten tegen bestuurlijke keuzes die deze waarden te niet doen of onder druk zetten. De afgelopen jaren heeft Doede Visser, als geïnspireerd voorvechter voor bestuurlijke transparantie, zich ingezet als nestor van een lokale politieke partij in de Gemeente Súdwest-Fryslân.