ChristenUnie: 'Gemeenteraad moet de baas blijven'

JOURE/LEMMER - /BALK - ChristenUnie De Fryske Marren vindt dat de gemeenteraad zeer terughoudend moet zijn met het overdragen van bevoegdheden aan het college. ,,De burger heeft recht op een sterke en goed toegeruste gemeenteraad. Daar hoort in de eerste plaats voldoende budget bij", aldus de fractie.

De ChristenUnie vindt dat de dualisering van het gemeentebestuur een goede keus is geweest. ,,Als het dualisme niet gelukt is, dan is dit voor een groot deel aan de gemeenteraden zelf te wijten. De gemeenteraad moet in de eerste plaats zorgen dat zij een goed toegerust bestuursorgaan is, dat de burger op een verantwoorde wijze kan vertegenwoordigen." ,,Een eerste vereiste om als gemeenteraad goed te kunnen functioneren is te kunnen beschikken over voldoende fractiebudget, voldoende budget voor burgerparticipatie, voldoende budget voor een sterke griffie en het optimaal gebruik kunnen maken van de rekenkamer als instrument van de raad. Als de bezuinigingsvoorstellen voor de begroting 2014 worden aangenomen dan staat het bestuursorgaan gemeenteraad in de eerste raadsperiode van de nieuwe gemeente al in zijn hemd." ,,Het is een teken aan de wand dat sommige volksvertegenwoordigers met droge ogen durven te beweren dat zij, door te bezuinigen op het budget voor de gemeenteraad, de burger een dienst bewijzen. Het budget dat voor het bestuursorgaan gemeenteraad beschikbaar is, bedraagt in 2013 ongeveer 0.8 procent van de totale omvang van de begroting. Kortom waar hebben we het over! De burger heeft recht op een sterke en goed toegeruste gemeenteraad", aldus de ChristenUnie fractie.