TopZorg predicaat voor ziekenhuis

SNEEK - Het Antonius Ziekenhuis in Sneek is een van de 35 die van zorgverzekeraar Menzis het TopZorg predicaat ontvangen voor de behandeling van Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) en een van de 23 instellingen voor de behandeling van staar.

Het predicaat geldt tot en met 2015. De wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen, staan voorop in het toekennen van het TopZorg predicaat. Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg. Bij het toekennen van TopZorg stelt Menzis de wensen en eisen van de patiënt voorop. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het principe ‘One stop shop’ dat één van de uitgangspunten is voor TopZorg Cataract (staar). Voor patiënten is het prettig als bij één bezoek aan de zorginstelling alle benodigde consulten en vooronderzoeken plaatsvinden in plaats dat zij hiervoor meerdere keren terug moeten komen. Ook bij het toekennen van de TopZorg predicaten Meniscus en Carpaal Tunnel Syndroom staat het perspectief van de patiënt voor Menzis centraal. Voor de toekenning van het predicaat TopZorg Meniscus is één van de eisen dat voldoende gebruik wordt gemaakt van een MRI-scan voor het doen van diagnostisch onderzoek. Een diagnostische MRI geeft meer inzicht in de anatomie van de patiënt en kan een diagnostische chirurgische ingreep helpen voorkomen. Dat is minder belastend voor de patiënt, geeft minder kans op complicaties en is kostenbesparend. Onderzoek toont bij steeds meer aandoeningen aan dat de kwaliteit beter is naarmate het team dat bij de zorg betrokken is meer ervaring heeft. Daarom hanteert Menzis TopZorg ook richtlijnen over het aantal ingrepen dat een zorginstelling jaarlijks uitvoert voor een aandoening. Om bijvoorbeeld voor het predicaat TopZorg Carpaal Tunnel Syndroom in aanmerking te komen, gaat Menzis daarom uit van een minimum van 150 operatieve ingrepen per jaar. In Nederland varieert het aantal CTS-operaties per zorgaanbieder tussen de 1 en 800 per jaar.