Gedeputeerde Poepjes ziet kans voor rondwegen Hemelum en Warns

Hemelum - Gedeputeerde Sietske Poepjes gaf donderdag op een werkbezoek aan Hemelum en Warns een aantal ideeën om een einde te maken aan de onveiligheid van het verkeer in de dorpen. Poepjes(CDA): ,,Rondwegen zijn dè oplossingen hiervoor”.

Inwoners en ondernemers in Zuid-West Fryslân hebben de wens om van de N359 naar Stavoren twee rondwegen te maken, zodat zwaar verkeer niet meer door de dorpen rijdt. Dit moet de leefbaarheid verbeteren.

Onderzoek

Het probleem is rond de gemeentelijke ontsluitingsweg weg, die van de N359 via Hemelum en Warns naar Stavoren leidt. Vanwege industrie in de omgeving, zijn jaarlijks minimaal 80 vergunningen nodig om alsnog met groot materiaal over de weg door de dorpen te mogen rijden. De provincie gaat echter niet over de weg. Gedeputeerde Poepjes: ,,Dit laat natuurlijk onverlet dat er wel flink overlast in Hemelum en Warns is.” Poepjes wil onderzoeken hoe de gemeentelijke weg via Hemelum en Warns naar Stavoren, ook van provinciaal belang is. De gedeputeerde ziet daarin alvast kansen voor twee rondwegen, zo zei ze tegen ongeveer 30 mensen vanuit de mienskip en de lokale politiek in doarpshûs De Spylder in Warns.

Samenwerkingsagenda

Ook een andere oplossingsrichting kwam naar voren. Poepjes: ,,We hebben als provincie met de gemeente Súdwest Fryslân een samenwerkingsagenda. Mogelijk zit daar ook ruimte in. Op basis van samenwerking kunnen met we gemeente en provincie de rondwegen voor elkaar boksen. De zorgen in dit gebied zijn groot.” Wethouder Gea Akkerman (CDA) van Súdwest Fryslân was ook aanwezig in Warns: ,,Ik wil er graag werk van maken en samen optrekken, om met ieders verantwoordelijkheid de veiligheid in de dorpen te verbeteren, door de aanleg van twee rondwegen.”

Werkbezoek

De bijeenkomst in de dorpen was een werkbezoek van de Statenfractie van het CDA en het CDA Súdwest Fryslân. Het bezoek bestond uit twee wandelingen op onder meer de Hegewei in Hemelum en nabij de scholen in Warns. De leiding was hier van Wijbrand Attema, dorpsbewoner en lid van de werkgroep N359. Zo’n 50 personen deden mee aan het werkbezoek, waarvan de helft geen CDA’er was.