Subsidie voor uitkijkplateau 'Seedykkiekje'

Oudemirdum - Het gebiedsplatform Plattelânprojekten Zuidwest-Fryslân kent een subsidie van 52.000 euro toe voor een uitkijkplateau met uitzicht op het IJsselmeer, dat bij bij IJsselmeerdijk komt langs de Huitenbuursterbuitenpolder.

Het 'Seedykkiekje' is een initiatief van een landbouwbedrijf, de maatschap Westra van de Betonpleats onder Oudemirdum. Recreanten kunnen via een loopbrug het uitkijkpunt bereiken. In het Seedykkiekje kunnen recreanten genieten van het uitzicht op het IJsselmeer en de polder en meekijken in de stal van het boerenbedrijf. Via een touchscreen is informatie beschikbaar over het landschap en het agrarisch bedrijf. De initiatiefnemer organiseert beheer en onderhoud van dit project. De familie Westra wil daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het imago van de landbouw. Het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Zuidwest-Fryslân beoordeelt het project positief. De initatiefnemers van het project Seedykkiekje ontvangen een subsidiebedrag van € 52.000. De totale kosten van het project zijn € 130.000.