Koninklijke onderscheiding voor Jacobus Karel Cöp

Balk - Jacobus Karel Cöp (77 jaar) uit Balk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Willem Hoornstra heeft zondag de bijbehorende versierselen aan hem uitgereikt tijdens de opening van de tentoonstelling over de restauratie van de Sint Ludgeruskerk te Balk.

Cöp – geboren op 27 september 1935 – is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange verdiensten voor verschillende organisaties. Vanaf 1996 tot op heden is Cöp actief in verschillende functies in de St. Ludgerusparochie in Balk. Met name bij de restauratie van de kerk heeft hij een grote rol gespeeld. Vanaf het begin was hij de inspirator, initiatiefnemer van subsidieaanvragen, de drijvende kracht en toezichthouder bij de uitvoering van alle plannen. Naast zijn inzet voor de St. Ludgerusparochie was Jac Cöp van 1976 tot 1980 actief als voorzitter van het bestuur van de stichting R.K. scholen in Balk, waaronder ook de St. Ludgerusschool valt. Van 1977 tot 1979 heeft Jac Cöp, eerst in de voorbereidingscommissie en later in de bouwcommissie, in een tijd van verzuiling iets unieks tot stand gebracht door Katholiek en openbaar onderwijs samen in één nieuwe 'Vleugelschool' te huisvesten. Ook was Cöp voor de St. Ludgerusparochie voorzitter van Caritas (1997-2002). Daarnaast vervult hij nog steeds vrijwilligersfuncties als wijkleider en als taxichauffeur voor minder mobiele parochianen die een viering willen bezoeken. Sinds 2007 is Cöp voorzitter van de Projectgroep Gezamenlijke Ouderenmiddag van de Koepel 50+. De Koepel 50+ is een overkoepelend orgaan waarin KBO, ANBO en PCOB zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is de heer Cöp 5 jaar bestuurslid en secretaris geweest van de Ouderenbond KBO afd. Balk/Sloten. In 1974 is de tennisvereniging Gaasterland mede met hulp van Cöp ontstaan. Cöp heeft vooral zijn bijdrage geleverd in het bestuur en in de bouwcommissie.