Windpark Fryslân wil overleg met Don Quichot

Lemmer - MAKKUM - De directie van Windpark Fryslân kan begrip opbrengen voor de zorgen die nu nog bestaan bij de kunstbewoners. Vanochtend bood de stichting Don Quichot handtekeningen van tegenstanders van het park aan gedeputeerde Hans Konst aan.

MAKKUM - De directie van Windpark Fryslân kan begrip opbrengen voor de zorgen die nu nog bestaan bij de kunstbewoners. Vanochtend bood de stichting Don Quichot handtekeningen van tegenstanders van het park aan gedeputeerde Hans Konst aan.
Windpark Fryslân wijst er op, dat zeer binnenkort een uitvoerige milieu-effectrapportage gepubliceerd zal worden, die ingaat op alle door Don Quichot opgebrachte onderwerpen. Na publicatie daarvan zal er overleg gevoerd worden met de betrokken overheden en vertegenwoordigers van watersport en toerisme en de stichting Don Quichot.
Project-directeur Anne de Groot: ‘We koersen langs drie lijnen. We helpen de provincie te voldoen aan haar verplichting voldoende duurzame energie te produceren. We beperken de overlast die daardoor kan ontstaan zoveel als kan. En we zoeken naar mogelijkheden de voordelen van het windpark te laten neerdalen waar de nadelen gevoeld worden. De naam Windpark Fryslân geeft al aan dat we nadrukkelijk een windpark van en voor àlle Friezen willen zijn’.