Herstelde klok terug in toren Elahuizen

ELAHUIZEN - De gerestaureerde grote klok in de toren van Elahuizen is deze week teruggeplaatst.

Enkele jaren geleden bleken er enkele grote zichtbare scheuren te zijn ontstaan in de klok. Bij later uitgevoerd detail onderzoek bleken nog meer haarscheuren in het brons te zijn ontstaan.In de toren van Elahuizen hangen 2 klokken. Een grote luidklok en een kleiner exemplaar. In 1864 zijn de 2 klokken gegoten voor Nijega, dat toen deel uitmaakte van de voormalige gemeente Hemelumer Oldeferd. Ze zijn gegoten door de Gebroeders van Bergen te Heiligerlee. De grote heeft als opschrift: ‘Gegoten door A.H. (Andries Heeres) van Bergen te Heiligerlee Prov. Groningen 1864’. De klokken hebben hun bronzen stem heel lang laten horen, totdat op 24 december 1942 de burgemeester de bewoners liet weten dat 'de klokken door de Duitsers worden gevorderd en de bevolking geen weerstand mag bieden'. Beide klokken werden gemerkt met witte verf en voorzien van de tekst: ‘Toren gemeente H.O. en N. Friesland Nijega’. De Stichting Behoud Monumenten Gaasterlân-Sleat, de eigenaresse van de rijksmonumenten, die vroeger in bezit waren van de gemeente Gaasterlân-Sleat, gaf opdracht aan de befaamde klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts uit Asten de klok te repareren en tegelijkertijd bij terugplaatsing een rechte luidas aan te brengen waardoor het klokgeluid voller en luider klinkt. Van de gelegenheid gebruikmakend werden enkele noodzakelijke constructieve onderdelen van de toren gerepareerd en waarnodig vervangen. Ook is op de toren bliksembeveiliging aangebracht. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door het bedrijf Dijkstra Bouw- en Molenbouw uit Sleat. De schilderbeurt die de buitenkant van de toren onderging werd uitgevoerd door schildersbedrijf Age Zeldenrust uit Kolderwolde.