Uitkijktoren in toekomstbeeld van Koudum

KOUDUM - Burgemeester Hayo Apotheker en wethouder Maarten Offinga krijgen volgende week donderdag de Dorpsvisie Koudum 2025 uit handen van Lammert Fopma, voorzitter van Dorpsbelangen. Het dorp gaat ambitieus de krimp te lijf en wil als blikvanger een uitkijktoren.

Wie in de glazen bol van Koudum ziet, ziet over 15 jaar een dorp met nog steeds rust, ruimte en landschap als pijlers, maar met meer voorzieningen voor water- en fietstoeristen in de vorm van waterwegen en aanlegplaatsen, een bezoekerscentrum Nationaal Landschap, een uitkijktoren, een kernpunt voor streekproducten en een activiteitenprogramma. De haven van Koudum is dan ontsloten naar het centrum en de Dammenseweg is tot een prettige wandelroute omgevormd. Het centrum is levendiger dan voorheen en het dorp straalt gastvrijheid uit. Er zijn nieuwe duurzame woningen beschikbaar gekomen, zowel voor starters als “grijze” genieters. Door de nieuwe inwoners bloeien de verenigingen, scholen en zorginstellingen. Koudum biedt daarbij een centrumfunctie voor omliggende dorpen en steden. Het dorp beseft dat er wat moet gebeuren om achteruitgang tegen te gaan. Fopma: ,,Zonder actie zal het dorp jaarlijks met ongeveer 1 procent krimpen. Op den duur leidt dit tot leegstand van woningen en het mogelijk geleidelijk wegvallen van verenigingen, winkels, scholen en instellingen.” Het dorp zet in op meer toeristen uit eigen land en wil ze meer bieden met het al genoemde centrum voor streekproducten en meer activiteiten. Hoewel de visie nog goedgekeurd en gepresenteerd moet worden zijn de eerste delen van het plan al in een ontwikkelingsfase. Buurtvereniging “Oer it Wetter” uit Koudum heeft vrijwillig een werkgroep geformeerd voor de aanpak van de T-splitsing en de entree van de woonwijk It Morraplan. Deze werkgroep is door dorpsbelangen als actiehouder benoemd. Zij hebben, in samenwerking met de gemeentelijke dorpencoördinator Jaap Wittermans, inmiddels een startnotitie opgesteld met een plan van aanpak. De Werkgroep Dorpsvisie rondt met de aanbieding van de visie aan het college van burgemeester en wethouders en het dorp het proces van de visie af. Iedereen kan volgende week donderdag kennisnemen van de toekomstplannen van Koudum. Genodigden en belangstellenden kunnen op donderdag 1 december 2011 tijdens een speciale bijeenkomst kennis nemen van de Dorpsvisie Koudum 2025. [cutline]