De Friese Meren organiseert huishoudelijke hulp in 2014 op vernieuwde wijze

JOURE - Gemeente De Friese Meren gaat de huishoudelijke hulp in 2014 op een vernieuwde wijze organiseren. Het grootste verschil met voorgaande jaren is dat niet de gemeente, maar de zorgaanbieder zelf gaat bepalen wat nodig is om een huishouden op orde te houden.

De gemeente bepaalt vooraf wel wie in aanmerking komt voor de professionele hulp. Hiermee speelt de gemeente in op de verwachte wijzigingen op het gebied van hulp bij het huishouden en de overgang van de AWBZ naar de gemeente. Alle inwoners van de gemeente met een indicatie voor Hulp bij het huishouden zijn begin december geïnformeerd over de nieuwe werkwijze en hebben een nieuw besluit ontvangen. De huishoudelijke hulp zal in 2014 eerst gewoon doorgaan. De thuiszorg gaat in 2014 samen met de inwoner bekijken hoeveel hulp er precies nodig is en wat de inwoner zelf kan regelen. Wat kan er worden geregeld met behulp van het eigen sociale netwerk (gezin, familie, buren, vrienden) of hulpdiensten, zoals een boodschappenservice. Wat niet zelf geregeld kan worden voert de thuiszorg uit. Daarbij is de specifieke situatie van de cliënt steeds het uitgangspunt. Dit kan betekenen dat de huishoudelijke hulp minder uren aanwezig is of dat dit over meer dagen wordt verdeeld. Omdat de thuiszorg wekelijks bij de mensen thuis komt en weet wat er speelt, kan zij beter beoordelen welke hulp nodig is. Voor de gemeente is het resultaat van belang, zoals een schone woning of de verzorging van jonge kinderen. De inwoner kan bij een wijziging direct nieuwe afspraken met de thuiszorg maken. Daarvoor hoeft men niet eerst meer naar de gemeente. Ook geldt er in principe geen einddatum meer. De huishoudelijke hulp blijft aanwezig zolang dit nodig is. Dit voorkomt veel administratieve rompslomp en alles is sneller geregeld. De gemeente kiest in 2014 voor deze werkwijze in de vorm van een pilot. Er wordt in deze pilot ervaring opgedaan met het inkopen bij zorgaanbieders op basis van resultaten, het vergroten van het inzetten van informele zorg en het vereenvoudigen van regels op basis van een samenwerking met de marktpartijen. De resultaten worden regelmatig met de thuiszorgorganisaties en de Wmo-adviesraad besproken en geëvalueerd.