Friese ziekenwagens minuut sneller door nieuwe ambulanceposten

Friesland - Het aantal ambulanceposten in Friesland wordt de komend twee jaar uitgebreid. De Regionale Ambulance Voorziening Fryslân (RAV Fryslân) wil zo de aanrijtijden optrekken naar de landelijke 95%-norm.

De nieuwe posten komen in Franeker, Joure, Grou en de regio Oudehorne. De dagpost in Bergum wordt een 24/7-post in Noordbergum (Quatrebras) en Bolsward blijft definitief een standplaats. Naast de uitbreiding van het aantal posten worden er ook wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de spreiding van de bestaande ambulanceposten en de beschikbaarheid van ambulances. Met de maatregelen denkt RAV Fryslân de gemiddelde aanrijtijd met één minuut te kunnen verminderen. Momenteel lukt het in Friesland niet altijd om bij een spoedoproep binnen 15 minuten ter plaatse te zijn (2010: 89,6%, 2011: 88,8% en 2012: 90,6%). Het plattelandskarakter van de provincie en het omvangrijke merengebied zijn daar volgens RAV Fryslân debet aan. Dat enkele gebieden in de provincie Friesland minder goed bereikbaar zijn, heeft volgens RAV Fryslân ook te maken met het ontbreken van voldoende financiële middelen. Die zijn nu beschikbaar gesteld door het Rijk, waardoor een inhaalslag kan worden gemaakt. Verwacht wordt dat eerste nieuwe post in Joure begin 2014 wordt geopend, waarna gefaseerd de verdere uitbreiding zal plaatsvinden tot uiterlijk eind 2015.

Nieuwe banen

De uitbreiding betekent ook een positieve impuls voor de werkgelegenheid. Op termijn gaat het RAV-breed om een uitbreiding van 22 formatieplaatsen. Hierbij gaat het zowel om verpleegkundigen als chauffeurs. De Regionale Ambulance Voorziening Fryslân (RAV Fryslân) is als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in de provincie Fryslân. De uitvoering is in handen van Ambulancezorg Fryslân en Kijlstra Ambulancegroep Fryslân.