Smals over dreigende afwijzing: leggen ons niet neer bij afwijzing

OUDEMIRDUM - Fred Allers van Royal Smals zegt over de dreigende afwijzing van de gemeenteraad desgevraagd het volgende:’ We kunnen ons niet voorstellen dat enkel op basis van boze tegengeluiden en weinig steekhoudende tegenargumenten een weigering volgt. ‘

‘Na twaalf jaar deugdelijk overleg leggen we ons niet bij voorbaat neer bij een afwijzing. De Raad van State lijkt dan de enige begaanbare weg. We nemen overigens aan dat ook de gemeenteraad zich dat realiseert en niet zit te wachten op een correctie door ’s lands hoogste rechtscollege op dit terrein.

Bij het verlenen van een vergunning blijft Smals openstaan voor overleg over uitvoeringsvarianten. Zo’n vergunning geeft immers de uiterste randen van het project aan. In het verleden heeft Smals laten zien, dat op deze manier werken tot bevredigende oplossingen leidt: achteraf was er waardering en zelfs lof.’