‘Waarom zou raad rust, stilte en weidsheid van een beschermd natuurgebied willen schaden?

RIJS - Pim Engelenburg uit Rijs zette zijn gedachten op papier met de naderende besluitvorming over de zandwinning in het achterhoofd.

‘Het zandwinningsbedrijf Royal Smals is met een leeftijd van meer dan 100 jaar een gezond en respectabel bedrijf. Haar bestaansrecht en kwaliteit lijkt daarmee bewezen.

Passend in haar bedrijfsvoering en -filosofie is het volstrekt logisch en begrijpelijk dat zij aan zandwinning doen en daarbij met vele partijen ,waaronder ook natuurorganisaties om de tafel zitten bij de ontwikkeling van hun plannen. Rekening houdend met belangen van overheid, politiek, regelgeving, omwonenden , natuur,omgeving etc. Met alle betrokkenen dus. Zandwinning is hun core business. In deze is er gekozen voor zandwinning in het IJsselmeer, op de voor een ieder van ons bekende locatie.

MAAR

Een niet te groot eiland met een fraaie natuurring met rietkraag er om heen, vier loodsen en een enkele hoogbouw. Alles keurig volgens de regels, procedureel prima geregeld en verlopen. Niet voor niets een Koninklijke. MAAR de gekozen zandwinningslocatie ligt in beschermd natuur gebied.

Kenmerkend voor dit beschermde gebied zijn, voor ieder zichtbaar en hoorbaar : rust, stilte en weidsheid. Als je er nu met je elektrische sloep zou varen ben je in overtreding. Juist voor dit beschermde gebied is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk om tot zandwinning over te kunnen gaan. B en W zouden voor wijziging zijn; de laatste en beslissende stem is voor onze gemeenteraad. Maar waarom zou de gemeenteraad de rust, stilte en weidsheid van een beschermd natuurgebied willen schaden?

Het is een voorrecht voor onze gemeenteraad om in deze een gewogen, historische en juiste beslissing te nemen.’’