Comité tegen zandwinning organiseert IJsselmeer-Petear

OUDEMIRDUM Het comité Geen Zandindustrie IJsselmeer organiseert op 13 maart van 17.00 tot 19.00 uur in de Kanselarij in Leeuwarden een IJsselmeer-Petear met de Provincie over de noodzaak en kansen voor het bewaren van de IJsselmeerkwaliteiten.

Na een aantal korte inleidingen is er een forumdiscussie met provinciale vertegenwoordigers van Politieke Partijen en Natuurorganisaties. Onder andere Johannes Kramer, gedeputeerde van Natuur en Landschap zal daarbij aanwezig zijn. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. Mensen kunnen meerijden met de Gaasterland Express die om 15.00 uur uit Oudemirdum vertrekt. Opgeven via 06-57621330.

Het comité:’Het IJsselmeer is een van de grootste zoetwatermeren van Europa en een uniek rustgebied voor de watervogels. Het grote wateroppervlak, de ondiepte, de brede rietkragen en de zand- en schelpenbanken maken het IJsselmeer tot een ideaal gebied voor eenden, zwanen, ganzen, aalscholvers, meeuwen, sterns en vele verschillende soorten vogels op doorreis. Op de lijst van beschermde diersoorten blijkt een imposant aantal van 22 voor te komen in en rond het IJsselmeer. Daarom is het IJsselmeer ook aangewezen als Natura 2000 gebied. Het doel is om deze watervogels te behouden voor Europa.’

Kwaliteiten bewaren

‘Daarnaast is het landschap met het wijde uitzicht over het water, de vredige rust, het luisteren naar het kwaken en fluiten van de vogels of het genieten van de stilte, van groot belang voor de bewoners, de toeristen en de komende generaties. We moeten deze kwaliteiten van het IJsselmeer bewaren. De provincie heeft bijna alle verantwoordelijkheden en mogelijkheden: als opsteller van de Structuurvisie en de Omgevingsverordening, vanwege het gezamenlijk beheer van Natura 2000, en gezien de verantwoordelijkheid voor Nationaal Landschap Zuid-West Friesland en de staatsnatuurmonumenten Steile Bank / Mokkebank. Het comité Geen Zandindustrie IJsselmeer organiseert een IJsselmeer-Petear met de Provincie over de noodzaak en kansen om dat te doen.’

‘Volgens de groep komt het belang van het IJsselmeer als natuurgebied ter sprake, alsmede de mogelijkheden van de provincie om met de bestaande regelingen de natuur te beschermen. Daarnaast is er aandacht voor de rol van het IJsselmeer in de zoetwatervoorziening. ‘Meer dan een miljoen Nederlanders is voor het drinkwater afhankelijk van het IJsselmeer. En last but not least de noodzaak van inspraak van betrokken burgers en maatschappelijke organisaties bij de Provincie inzake het beschermen van de Friese natuur.’