Lange procedure nodig voor veranderen kruising Sondel

SONDEL - Op 28 juni 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het veranderen van de kruising ter plaatse van de Iedyk en N359 te Sondel.

De nieuwe kruising zal worden voorzien van een landbouw(fiets)oversteek en de provinciale tweebaansweg ter plaatse van de kruising zal worden opgesplitst. De verbeterde en vernieuwde kruising draagt bij aan een veiliger oversteek voor het landbouwverkeer en voor incidenteel fiets- en autoverkeer. Er is echter een lange procedure nodig om de veranderingen legaal te laten zijn.

Lange procedure

Er zijn binnen de bestemming “Natuurgebied” onvoldoende mogelijkheden om met een binnenplanse ontheffingsmogelijkheid af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Ook is het niet mogelijk om op grond van de Bor (Kruimelgevallen) medewerking te verlenen met een buitenplanse ontheffing. De vergunning kan alleen worden verleend met een uitgebreide voorbereidingsprocedure.

B&W stelt daarom voor om die uitgebreide voorbereidingsprocedure op te starten en de ontwerpvergunning ter inzage te leggen.