Weromsjen yn Gaasterlân (415)

Het Comité voor werklozenzorg te Friesland richtte in 1930 een werkkamp in op Elfbergen bij Oudemirdum. Het kamp lag iets zuidelijker aan de Beukenlaan dan de huidige camping met dezelfde naam. Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werden werklozen hier te werk gesteld. Kees Draaisma uit Heiloo herkende zijn vader Folkert Draaisma op één van de foto’s (inzet) op mijn webpagina over dit kamp. Hieronder het verhaal over zijn vader.

Folkert Draaisma uit Franeker (1912-1991) kwam op 1 mei 1933 terug uit militaire dienst. Zijn vorige werkgever, meubelfabriek Fristho, had vanwege de crisis in december 1932 bijna al het personeel ontslagen. Ook voor Folkert was er geen werk meer op de fabriek. Hij werd te werk gesteld in Gaasterland in het kamp voor werklozen op Elfbergen bij Oudemirdum.

Wanneer hij verlof had fietste hij vanuit Oudemirdum naar Franeker. De route werd bepaald door de windrichting. Via Koudum, Bolsward of via Balk, Sneek en vice versa natuurlijk. De economie trok weer aan en eind 1935 kon hij weer aan de slag bij de meubelfabriek. De Tweede Wereldoorlog volgde.

Op 8 april 1939 kreeg Folkert Draaisma de oproep voor militaire dienst. Op 10 mei 1940 zat zijn onderdeel op vliegveld Gilze-Rijen. Nadat dat vliegveld door de Duitsers vanuit de lucht was bestookt trok men zich terug op vliegveld Haamstede op Schouwen Duiveland. Daar werd hij op 17 mei krijgsgevangene. Na korte tijd inkwartiering bij een burgergezin kon hij eind mei naar huis. Veel werklozen werden tewerkgesteld op de vliegbasis te Leeuwarden voor de aanleg van start- en landingsbanen.

In september 1940 kon hij toch weer aan de slag in de meubelfabriek. Na de oorlog groeide Fristho uit tot de top vijf van meubelfabrieken in Nederland. Folkert Draaisma vierde in 1969 zijn 40-jarig jubileum bij de fabriek. Dit ondanks de twee onderbrekingen. In 1971 verplaatste de directie, na ontvangst van een dikke subsidie, de fabriek naar Zuid Limburg om de ontslagen mijnwerkers werk te bieden. Folkert Draaisma kwam weer thuis te zitten. Hij kreeg vlak voor zijn pensioen toch nog een betrekking bij een koeltoonbankenfabriek in Leeuwarden.

Foto en gegevens: Kees Draaisma uit Heiloo; tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327