Strijd om punten bij damclub Nijemirdum

Nijemirdum - De onderlinge damcompetities zijn bijna gespeeld maar er werd nog wel degelijk om de punten gestreden.

Met elk twaalf schijven en wederzijds een dam speelden Siep Altena en Pier Akkerman een spectaculaire partij. De dam van Siep bleek de langste adem te hebben en zorgde ervoor dat Siep de overwinning naar zich toe trok. Ultsje Groen en Arjen Batteram hielden elkaar in evenwicht met remise als uitslag.

Gert Baukema en Igge van der Veer lieten het er op aan komen hoe het eindspel zou verlopen waarbij Igge aan het langste eind trok en de winst binnen harkte.

Tweede klas

In de tweede klas een schijf meer voor Andries Roskam maar hij kon niet verhinderen dat Lucas Hoogkamp, zijn tegenstander, ook naar dam doorbrak met remise als gevolg. Henk Bokma verloor van Piet van der Wal die bekwaam naar winst schoof met een schijf meer. Gelf Otter won van Meine Pietersma die wel degelijk kansen kreeg maar ze niet benutte.