Uitslag Sjoelclub Balk: Jettie Hoekstra de beste

BALK - Bij Sjoelclub Balk was Jettie Hoekstra op 12 maart de beste.

Uitslag: 1 Jettie Hoekstra plus 174,00 Bptn., 2 Gelske Stegenga plus 094,50 Bptn., 3 Els Dinkla plus 091,00 Bptn., 4 Akke Dykstra plus 056,00 Bptn., 5 Rinske de Graaf plus 004,00 Bptn., 6 Gerry Menger min 066,00 Bptn., 7 Anna Homma min 080,00 Bptn., 8 Sjoerd Haantjes min 117,00 Bptn., 9 Harm Akkerman min 158,00 Bptn., 10 Henk Roskam min 240,00 Bptn. en 11 Anna de Witte min 440,00 Bptn..