Stichting De Kas in Koudum opgericht

KOUDUM - Al een aantal jaren wordt er gesproken over de nieuwbouwplannen van verzorgingshuis De Finke, onderdeel van de verzorgingsorganisatie Patyna.

In deze plannen worden er niet alleen wooneenheden gebouwd voor cliënten van deze zorginstelling, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet zelfstandig kunnen wonen. Hiervoor praat de organisatie Talant mee in het maken van de plannen. Tot ca 2011 had Talant een tehuis (Galamahiem) voor deze bewoners, die inmiddels is afgebroken. Voor hen komen er wooneenheden op de locatie bij De Finke.

Centraal gebouw

Op het terrein komt ook een centraal gebouw, waarvan een deel zal worden gehuurd door een plaatselijke fysiotherapie, logopedist, verloskundige en consultatiebureau. Daarnaast komt in dit gebouw een ruimte met beperkt restaurant voorziening voor dagactiviteiten voor kwetsbare ouderen en alleenstaanden, die nog thuis wonen. Zo kan hier gezamenlijk worden gekookt, maar ook biljarten, kaarten, etc.

Meer dan een gebouw

Dit gebouw krijgt als naam: De Kas, refererend aan vroegere tijden toen Koudum een tuinbouw gebied was met een eigen veiling en kassen rondom het dorp. Maar De Kas zal meer zijn dan alleen een gebouw. Om De Kas komt een tuin voor de bewoners op dit terrein en het dorp. Dat hier in samenwerking een moestuin wordt aangelegd, schooltuintjes, een dierenweide. Een deel van deze activiteiten vinden nu ook al plaats in Koudum, gebouw Claerbergen. Dit onder auspiciën van Patyna.

Activiteiten

Vanaf heden worden deze activiteiten verzorgd onder leiding van een nieuw opgerichte stichting De Kas, dezelfde naam als het centrale gebouw. Deze stichting is opgericht door organisaties uit het dorp : Dorpsbelangen, Gemeenschapscentrum De Klink ,Dorpsvernieuwing , de gezamenlijke kerken en van buiten het dorp : Patyna. Talant gaat met De Kas een samenwerking aan. Het team dat de huidige activiteiten verzorgd blijft ongewijzigd. Samen met hen zullen in de komende maanden een aantal nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. Zo zal er gekookt worden met statushouders, worden er thema bijeenkomsten voor de doelgroepen georganiseerd bijvoorbeeld over over eenzaamheid en zullen er ontmoetingen zijn tussen ouderen en jongeren. In de laatste kerstvakantie hebben jongeren voor de ouderen over muziek een middag verzorgd, wat een groot succes is geworden.

Ontmoeting tussen de bewoners van dit terrein onderling en met de Koudumers zal centraal staan onder leiding van deze nieuwe stichting.