Cursus ‘Oud Schrift’ deel 2

Workum - Vorig jaar is door Warkums Erfskip een cursus ‘Oud Schrift’ georganiseerd. Dit voorjaar komt er een vervolgcursus. Dan wordt met name het schrift van de 18e en de 17e eeuw behandeld.

De cursus zal gehouden worden op 19 maart en 2, 16 en 23 april. Van 19.30 tot 21.30 uur in It Pottebakkershûs, Merk 18 te Workum. De kosten zijn 20 euro per persoon, inclusief koffie en koek.

Belangstellenden kunnen mailen naar warkumserfskip@hetnet.nl.