75 jarig Krite Koar Balk stopt en houdt jubileumconcert

BALK -Op 1 april 1944 werd het Krite Koar Balk opgericht, op 18 mei zal dit heugelijke feit worden gevierd met een concert in “it Breahûs” te Balk.

Het koor kan terugzien op een rijke historie van concerten, zangconcoursen, koorreizen en vele andere activiteiten. Als gemengd, meerstemmig koor werd vaak á capella, opgetreden. Vele leden zijn lange tijd lid van het koor, dit jaar vierde men het 50-jarig lidmaatschap van Jetske Tromp-Salverda uit Balk.

De laatste jaren is er een dalende lijn te zien in het ledental. Het kritisch punt in het ledental en in de balans tussen stemmen is bereikt. Begin dit jaar heeft men in een drietal ledenvergaderingen hier over nagedacht, gediscussieerd en gestemd. Uiteindelijk hebben de leden besloten na het vieren van het komende jubileum te stoppen.

Festival

Het Krite Koar werkt nog mee aan een festival op 5 april in Koudum en geeft een slotconcert op 18 mei onder leiding van dirigent Peter A. Smedinga. In de jaarvergadering van 12 februari werd Jetske Tromp Salverda gehuldigd, door voorzitter Tjeerd Velstra van de Bond van Zangkoren in Friesland.