Wandelexcursie door de Warkumerwaard

Workum

Normaal is de Warkumerwaard, nabij Workum, niet vrij toegankelijk, maar op zaterdag 24 oktober kunt u met een gids van It Fryske Gea dit natuurgebied aan de IJsselmeerkust verkennen.

Het gebied staat bekend om de vele vogels die hier komen broeden, voedsel zoeken, rusten en overwinteren. De excursie is van 9.30 tot 11.30 uur. Laarzen en een verrekijker zijn aan te bevelen. Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 23 oktober 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,- p.p.). Invloed van zout water De Warkumerwaard is van oorsprong een zandplaat in de Zuiderzee. Toen de Zuiderzee eenmaal werd afgesloten viel het gebied droog. Het grootste deel werd in cultuur gebracht, maar heeft zijn open en weidse karakter behouden. Langs de buitenrand ligt het meest natuurlijk deel met diverse schelpenbanken en zandplaten. Op de banken komen grote aantallen kokmeeuwen en visdiefjes voor, maar ook de grutto, kluut en de bontbekplevier vinden hier een plekje. Achter de schelpenbanken liggen de natte, onbemeste graslanden waar verschillende bijzondere planten staan als melkkruid, zilte waterranonkel en aardbeiklaver. Kortom, de Warkumerwaard is de moeite waard!

Auteur

Cindy Houwen