Grote kans op milieuschade bij mest uitrijden in gebied muizenplaag

Joure

LTO, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de actiegroep muizenschade waarschuwen boeren voor het uitrijden van mest in door muizen vernielde grasland. Meststoffen kunnen niet alleen verloren gaan, er kan ook forse milieuschade ontstaan doordat mest in sloten en meren terechtkomt.

De muizengangen en -holen en het ontbreken van de grasmat zorgen ervoor dat het land de mest slecht kan vasthouden. Hierdoor kan er forse milieuschade ontstaan in waterganen en meren en gaan er bovendien kostbare meststoffen voor de landbouw verloren. En bemesting is later in het jaar nodig om weer voldoende gewas te kunnen oogsten. LTO, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de actiegroep muizenschade vragen de landbouwers om zo lang mogelijk te wachten met het uitrijden van mest op de percelen die beschadigd zijn. Wachten met bemesten op de percelen die opnieuw ingezaaid worden en waar graslandvernieuwing plaatsvindt heeft de voorkeur. Ook vragen de partijen de landbouwers om alternatieven te zoeken als er onvoldoende opslagcapaciteit voor de mest is. Maatwerk De samenwerkende partijen zijn in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken om maatwerk mogelijk te maken in bemesting, derogatie en gewaskeuze. Eén daarvan is later starten met het uitrijseizoen en ook later te stoppen. Op basis van de taxaties gaat het Ministerie in overleg met de Europese Commissies. Daarnaast worden de uitvoeringsdiensten van de overheid gevraagd pragmatisch om te gaan met het beoordelen van de mestaanwending.

Auteur

Redactie weekbladen