Provincie investeert in leefbaarheid Zuidwest Fryslân

Sneek

33 projecten in Zuidwest Fryslân kunnen rekenen op subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns. Het adviesteam van Streekwurk Zuidwest Fryslân adviseert positief over de aanvragen van projecten gericht op het vergroten van de leefbaarheid in het gebied. Eerder dit jaar ontvingen 11 projecten al een positief advies. In totaal is dit jaar voor 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in de leefbaarheid van Fryslân, waarvan 500.000 euro in Zuidwest Fryslân.

  De stichtingen Houtzaagmolen de Rat, Museum Nooitgedagt, Stichting Houten Bok en St. Molens hebben elkaar opgezocht en zijn verenigd in één stichting. Samen gaan zij alle aan hout gerelateerde initiatieven in IJlst een impuls geven door een nieuw museum te creëren in de directe omgeving van houtzaagmolen de Rat en de nieuwe passantenhaven aan de boorden van de Geeuw. Het nieuwe houtcentrum in de Houtstad IJlst wordt educatief en recreatief van aard en biedt de mogelijkheid om meer activiteiten te organiseren. Het levert IJlst op verschillende vlakken nieuwe energie en het vergroot de aantrekkelijkheid van IJlst voor haar bewoners, het toerisme en de dagrecreatie. De investering bedraagt € 369.920,- waarvoor een bijdrage van € 25.000,- is aangevraagd. Plaatselijk belang Langweer in Zuidwest Fryslân legt een outdoor fitnesspark aan. Het NorwellFamily-fitnesspark is een concept dat attractief is voor jongeren en geschikt en veilig voor ouderen. In totaal worden er 15 toestellen geplaatst die onderverdeeld zijn in de categorieën cardio, kracht, lenigheid en balans. Via een QR-code kunnen gebruikers informatie aanvragen, resultaten bijhouden en vrienden uitdagen. Ook wordt er invulling gegeven aan begeleiding. Het park wordt aangelegd in het havengebied. Hier wordt ook een ontmoetingsplek gecreëerd waar men voor of na het sporten kan zitten. De investering bedraagt € 58.375,- waarvoor een bijdrage van € 9.500,- is aangevraagd.   Met het Iepen Mienskipsfûns worden goede ideeën en initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten gesubsidieerd. Het adviesteam van Zuidwest Fryslân adviseert Gedeputeerde Staten om subsidie toe te kennen. In het voorjaar van 2016 wordt weer een nieuwe subsidieronde opengesteld. Intussen kunt u wel alvast uw projectideeën indienen via onze website www.streekwurk.frl. Hier vindt u ook meer informatie en inspiratie voor het opzetten van een project.

Auteur

redactie