Petitie thuiszorg voor burgemeester

Sneek

 Cliënten en medewerkers van Thuiszorg Zuidwest Friesland, onderdeel van de Antonius Zorggroep, bieden vanavond voorafgaand aan de raadsvergadering  burgemeester Hayo Apotheker een petitie aan betreffende de thuiszorg.

Met de petitie willen de 2335 ondertekenaars de gemeente aansporen om goede keuzes te maken voor de inwoners van Zuidwest Friesland die afhankelijk zijn van thuiszorg en de grote groep medewerkers die deze zorg verlenen. ,,Als Cliëntenraad en Ondernemingsraad maken we ons zorgen over de zorg aan cliënten in deze regio en de werkgelegenheid van onze collega’s. Thuiszorg Zuidwest Friesland is al meer dan 100 jaar een betrouwbare partner als het gaat om goede zorg in deze regio", aldus de Ondernemingsraad en Cliëntenraad van de Antonius Zorggroep, die hopen dat de gemeente dit meeneemt in haar besluitvorming. Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft een plan ontwikkeld en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Aan de hand van dit plan moeten medewerkers nog beter kunnen inspelen op wensen van de cliënt. Het is de bedoeling dat de cliënt meer regie krijgt over de te leveren zorg waardoor langer zelfstandig wonen mogelijk is. De organisatie zou graag zien dat de gemeente de tarieven voor Hulp in de Huishouding en Thuisbegeleiding gaat aanpassen aan de landelijke norm. Tevens zouden de innovatiegelden, die de gemeente van het rijk gekregen heeft, moeten worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn: innovatie in de zorg en scholing van personeel dat op een nieuwe manier moet werken.

Auteur

Joshi Kuiper