Politiek heeft geen pasklaar antwoord op woningnood jongeren

Jongeren kunnen het ouderlijk huis niet uit, omdat ze gewoon niet aan een woning komen. Hans Pieter van der Veer stelde dat een jaar geleden al en nu opnieuw. Meintje Haringsma

Hans Pieter van der Veer trok al meerdere keren aan de bel bij de politiek om de woningnood onder jongeren. Hij deed dit ook tijdens het verkiezingsdebat van de politiek met jongeren, zij het dat hij dit via een filmpje deed. Hans Pieter moest namelijk zelf werken, maar maakte op een groot scherm wel duidelijk hoe het er voor staat in gemeente De Fryske Marren met de woningnood.“De woningnood onder jongere is gewoon heel erg,” zo sprak hij tegen de politici in de zaal en een handjevol (12 in totaal) jongeren. Volgens hem moeten jongeren dan maar hun dorp of stad verlaten om elders onderdak te vinden. Dat terwijl ze hier echt wel willen blijven wonen. Zijn oproep aan de politiek was dan ook helder: Zorg ervoor dat zij een eigen plek krijgen in Balk en niet dat ze naar Joure of Lemmer moeten verhuizen. Dat komt de leefbaarheid ook enorm ten goede, want er wordt nu ook nog eens heel veel voor ouderen gebouwd.”

Huis uit gaat niet

Ook de 23-jarige Erwin uit Lemmer die wel lijfelijk bij het debat aanwezig was, had een gelijksoortig verhaal te vertellen. Hij wil het huis wel uit, maar dat lukt maar niet. “Als je steeds maar nummer 20 staat, wordt het hem niet.” En dat terwijl Erwin ook al vanaf z’n 18e jaar staat ingeschreven bij de woningbouwcorporatie. Hoge eisen heeft hij dan ook nog eens niet. “Gewoon een leuk appartementje of huisje.” Zijn vrienden verkeren bovendien in dezelfde omstandigheden: ook die zijn genoodzaakt om thuis bij heit en mem te blijven wonen. Want ook kopen is er niet bij met die belachelijk hoge prijzen.

Het CDA vindt daarom dat er eerst tijdelijke oplossingen moeten komen voor deze woningnood. Tijdelijke woningen en dan kijken waar echt behoefte aan is. En veel meer bouwen, zei Lucienne Boelsma. Maar zo wist ze ook:” De uitdaging is waar die woningen dan moeten komen. De FNP wilde dat de gemeente grond opkoopt voor deze doelgroep. Maar ook dat de gemeente meefinanciert. Omdat jongeren geen 240.000 euro kunnen ophoesten om zelf een woning te bouwen. Ook wil de partij een soort voorkeurbeleid waarbij jongeren uit het eigen dorp voorrang krijgen en woningen niet betrokken worden door mensen die van elders komen.

Daarbij wil het CDA dat er in elk dorp en in elke stad wordt gebouwd en niet meer alleen in de groeikernen zoals dat lang het geval is geweest. Een ander probleem is volgens deze fractie wel dat het bouwen momenteel gewoon heel erg duur is. “Ik heb met bouwbedrijven om tafel gezeten en die geven wel aan dat de grondstoffen momenteel enorm duur zijn.”

Appartementen van 4 ton

Dat er nu dure appartementen worden gebouw in Balk die nooit geschikt zijn voor jongeren was voor sommige partijen waaronder FvD een struikelblok. De VVD zag dat anders. Ivo de Wolff zei dat deze appartementen van 4 ton juist voor doorstroming zorgen. De PvdA zag dat anders. “Ik geloof niet dat mensen die een appartement van 4 ton kopen, uit een sociale huurwoning komen,” zei Sippie van der Meer. De VVD vindt wel dat er in alle dorpen gebouw moet worden. Kritiek was er overigens ook voldoende op de VVD. “Jullie hebben een wethouder op die portefeuille. Maar die is nog steeds niet met een concreet plan gekomen.”

De PvdA vond bij monde van Sippy van der Meer dat er vooral gezocht moet worden naar andere concepten. Kinderen die hun ouders in huis nemen bijvoorbeeld, of pre-mantelzorg woningen. Maar er moet ook gekeken worden naar creatieve oplossingen volgens haar. “Nu zijn er mensen die blijven wonen in een huis dat voor hen veel te groot is, maar ze daar blijven omdat verhuizen nog veel duurder is. Daar zouden we iets voor moeten bedenken.”

Gemeente moet sociale huurwoningen kopen

Rinze Visser van de NCPN gaf ten eerste te kennen dat de woningnood niet alleen in Balk groot is, maar ook in andere plaatsen binnen de gemeente. “En dat komt door de liberalisering van de woningmarkt. Iets waar bijna alle landelijke politieke partijen achter stonden.” De oplossing van de NCPN:”De gemeente kan niet veel doen. Maar ze kan wel zorgen dat woningen die door woningstichtingen verkocht moeten worden, door de gemeente worden opgekocht. Zodat die sociale huurwoningen behouden blijven.”

Nieuws

menu