Onze redactie staat voor u klaar

  • Meintje Haringsma Redacteur
  • Magda Dullemond Webredacteur
  • Frits Tromp Webredacteur
  • Henk Albers Redacteur
  • Susanne Koetsier Webredacteur

Dichterbij kan niet

Balkster Courant volgt het nieuws in de plaatsen Bakhuizen, Balk, Elahuizen, Harich, Hemelum, Hindeloopen, Kolderwolde, Koudum, Mirns, Molkwerum, Nijemirdum, Oudega, Gaast Sleat, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sloten, Sondel, Stavoren, Warns, Wijckel en Woudsend.

De Balkster Courant wordt in dit gebied  huis-aan-huis verspreid  op:
25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus, 27 september, 25 oktober, 22 november en 13 december – 2018

Redacteur: Meintje Haringsma
Telefoon: 06-29 12 11 12
E-mail: bal@ndcmediagroep.nl

Balkster Courant is een uitgave van NDC mediagroep
Sixmastraat 15, 8932 PA/Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden
www.ndcmediagroep.nl

Tip de redactie

Goede nieuwstip? Laat het de redactie weten!

Vermeld duidelijk uw naam, telefoonnummer of e-mailadres om de redactie de gelegenheid te bieden contact op te nemen voor aanvullende vragen of om de tip te controleren. Wanneer u foto’s meestuurt dient het auteursrecht bij de inzender te berusten. De inzender vrijwaart NDC mediagroep voor claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende worden ingezonden. Foto’s zonder vermelding van de maker/fotograaf worden door NDC mediagroep niet geplaatst.

Adverteren

Adverteren kan zowel online als in print. De prijs van een advertentie hangt af van verschillende factoren zoals het doel van de advertentie, het formaat, positie en frequentie.

Meer informatie over adverteren