‘FF Boeren! wil graag het verhaal van het boerenleven vertellen en mensen willen graag meer weten over hoe het er op een boerenbedrijf aan toe gaat’

Willeke Veldman samen met haar twee-eiige tweelingkoeien Pietsje (links) en Olivia. ,,FF Boeren! is een hele leuke, geweldige en hele leerzame dag." Foto HoogMedia

Nog een kleine week en dan stellen aangesloten leden van FF Boeren! hun boerderij weer open voor belangstellenden om te komen bekijken. Dat kan dit jaar van 11.00 tot 18.00 uur op de donderdagen 4 en 11 augustus.

Belangstellenden kunnen ditmaal op 4 augustus terecht bij zes boerenbedrijven in Wijckel en Tjerkgaast en op 11 augustus bij vijf boerderijen in Oudega (DFM) en Elahuizen. De route zelf kan op elk willekeurig punt worden begonnen. Alle adressen staan op de website ffboeren.nl bij het kopje ‘deelnemers en route’ . Op die site worden de deelnemers ook voorgesteld.

,,Als boeren willen wij heel graag ons verhaal vertellen, de interesse van mensen is wederzijds zo weten we uit de animo voor de open dagen. Als het mooi weer is, komen er in totaal namelijk zomaar duizend mensen op af”, zegt Willeke Veldman, samen met Jacoba van der Werf uit Lemmer en Josien Tuinier uit Harich - die ondertussen geen deel meer uitmaakt van de organisatie - grondlegger van FF Boeren!.

Het idee voor FF Boeren! ontstond op een bruiloftsfeest van Veldman, Van der Werf en Tuinier, die alle drie boerin zijn. ,,We kwamen erop dat we het belangrijk vinden om te laten zien hoe het eraan toe gaat op een boerderij. Veel mensen weten ook niet hoe mooi de omgeving vaak is en welke rol een boer speelt bij het onderhoud ervan of hoeveel diversiteit er op een boerderij is. Naar aanleiding daarvan zijn we toen met zijn drieën een avondje gaan zitten en hebben vervolgens de Vereniging Veehoudersbelangen (VVB), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en de agrarische jongeren benaderd en van al die partijen iemand erbij gevraagd.”

‘Efkes buorkje’

Na de oprichting van FF Boeren! waarvan de naam ‘efkes buorkje/de boer op’ betekent en uit de SMS- en WhatsApp taal stamt en waarbij ‘ff’ voor ‘even’ staat, ging het snel.

Veldman: ,,We hebben toen als vers opgerichte vereniging gezegd dat we routes langs boeren wilden houden, dat we het boerenleven wilden promoten en dat het een leuk dagje uit moest zijn. Daarnaast is het voor boeren makkelijker om op deze manier een open dag te houden, want daar komt nogal wat bij kijken. Door zich aan te sluiten bij FF Boeren! wordt de organisatie van een open dag hen uit handen genomen.”

Ervaren

Bij de open dagen kunnen bezoekers zelf ervaren hoe het boerenleven eraan toegaat. Volgens Veldman willen mensen dat heel graag weten.

,,Alleen om nu zomaar een erf op te stappen is vaak een drempel. Terwijl een boer trots is op het bedrijf en graag het verhaal ervan wil vertellen en het ook veel energie geeft om dat verhaal te vertellen. De open dagen zijn wat dat betreft een uitkomst. Ook wordt dan veel kennis overgedragen. Zo hebben mijn man en ik zevenhonderd geiten op onze biologische boerderij. Daar ligt ook een bult mest. Je kunt er ook tegenaan kijken als dat het een bult mest is, maar het is bedoeld voor bodembewerking, waar gewas door gaat groeien. Je kunt dus ook anders tegen dingen aankijken, wil ik daarmee zegen. Als dus nooit iemand jou toont hoe het eraan toegaat op een boerderij, zul je dus ook nooit te weten komen hoe het boerenleven werkt. Bij de open dagen kun je dat dus wel zien bij de aangesloten boeren.”

‘Zou om de twee jaar zijn’

De open dagen zelf zouden om de twee jaar plaatsvinden. ,,Maar na de eerste keer mailden mensen dat ze het zo leuk hadden gevonden en dat ze speciaal hun vakantie eromheen wilden plannen, dat we toen hebben besloten om het jaar erop een boerenlunch te houden. Nu ontvangen we de bezoekers voor het eerst weer sinds 2019 vanwege de coronatijd. En het is echt fantastisch als mensen hun vakantie erop afstemmen, omdat ze het een geweldige en hele leerzame dag weg vinden. Er komen bovendien ook complete families op af. Voor ons als organisatie is dat ook heel erg leuk.”

In het kader van het 10-jarig bestaan krijgen alle bezoekers van FF Boeren! ditmaal een zakje bloemenzaad of tulpenbollen in het kader van ‘boeren kleuren de wereld’. ,,Op die manier kunnen bezoekers af en toe terugdenken aan de open dagen, brengen ze zelf aan de hand van de zaadjes of tulpenbollen fleur en kleur in de wereld en wordt er tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan biodiversiteit.”

De route zelf is zo gevarieerd mogelijk en door aanwezig vertier geschikt voor jong en oud, zo geeft Veldman aan. ,,Soms denk je wel eens een paar weken van tevoren van wat hebben we ons op de hals gehaald? Maar als je dan de reacties hoort van bezoekers en boeren, geeft dat zoveel energie en zeg je: ‘Dit doen we volgend jaar weer’.”

Zelf een tip?

Heeft u zelf een leuke (interview)tip voor de Balkster Courant of zou u graag een onderwerp belicht willen zien worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via jitze.hooghiemstra@mediahuisnoord.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 06-17 242 223.

Nieuws

menu