Beeldentuin familie De Smit uit Harich toneel Hagenpreek protestantse gemeenten Balk, Woudsend, Stavoren en Warns

Foto bramdesmit-beelden.nl

De doopsgezinde gemeenten Balk, Woudsend, Stavoren en Warns houden zondag 5 juni vanaf 10.00 uur een gratis hagenpreek. Die vindt voor het eerst sinds de coronatijd traditiegetrouw weer plaats op pinksterzondag.

Het betreft een Friestalige dienst, die wordt gehouden in de beeldentuin bij Bram en Theuni de Smit aan Lorbuorren 3 in Harich. Voorganger is dominee Lieuwe Durksz. Muzikale medewerking is er door de koperblazers van Concordia. Na afloop kan worden nagepraat onder het genot van koffie.

Hagenpreken zijn protestantse diensten die stammen uit de zestiende eeuw voorafgaand aan de tijd van de Beeldenstorm. Destijds waren de protestantse diensten verboden en vonden ze heimelijk plaats in de open lucht op plaatsen die omringd waren door hagen.

Nieuws

Meest gelezen

menu