Bekendste Friese volksverhaal siert postzegel en enveloppe

Het vrouwtje op de rug gezien op de eerstedagenvelop, daarnaast de stempel met de driemaster met volle zeilen en de postzegels met spreuken van het Vrouwtje van Stavoren. FOTO: NPVC

Postzegelverzamelaars kunnen hun hart ophalen aan een exemplaar met het bekendste Friese volksverhaal erop. De postzegel en enveloppe met het Vrouwtje van Stavoren komt volgende week maandag uit.

Het Vrouwtje van Stavoren is het bekendste Friese volksverhaal. Het past qua bekendheid in het rijtje van sagen van De Vliegende Hollander en Hansje Brinker. Speciaal voor deze postzegels ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren een eerstedagenvelop en een themagebonden stempel; een driemaster met volle zeilen. Als illustratie op de eerstedagenvelop koos de NVPH voor het Vrouwtje van Stavoren zelf, op de rug gezien. Zowel de postzegel als de eerstedagenvelop zijn vanaf 9 mei 2022 verkrijgbaar.

Hobby

,,Het ontwerp voor de postzegel en enveloppe hebben wij uitbesteedt aan ontwerpbureau Davo’’, vertelt Marike TImmermans, communicatiemedewerker van de Nederlandse Vereniging voor Postzegelhandelaren (NVPH). ,,We werken vaker met hen samen en zij maken mooie ontwerpen.’’

Zijn deze enveloppe en postzegels eigenlijk meer voor kinderen bedoeld of ook voor volwassenen? ,,Beiden kunnen er veel aan hebben’’, zegt Timmermans. ,,We zien wel dat ouderen zich met de enveloppen bezig houden. Die worden met de jaren ook meer waard. Dus veel mensen laten ze een tijdlang in de kast liggen om zich er dan weer op te storten. En tijdens de pandemie hebben mensen van alle leeftijden postzegels en enveloppen als hobby opgepakt.’’

Scholen

De NVPH is ook van plan om winstacties op te zetten. ,,Op die manier kunnen we het volksverhaal vertellen en worden kinderen er bekend mee’’, legt Timmermans uit. ,,Wij gaan zelf niet langs scholen, maar andere postzegelverzamelaars kunnen dat bijvoorbeeld wel doen.’’

Er komt niet per se een groot evenement om de lancering te vieren. Dat gebeurt volgens Timmermans soms wel, maar dan wanneer bijvoorbeeld Doutzen Kroes op een postzegel staat. ,,De postzegels op alle verkooppunten verkrijgbaar, maar op is op geldt wel’’, zegt Timmermans. ,,Daarna kan je ze altijd nog nabestellen.’’

Zandbank voor de haven

Achter het verhaal van het Vrouwtje van Stavoren gaat een rijke geschiedenis schuil. Stavoren, bekend als een van de steden van de Elfstedentocht, heeft een rijk verleden en ruim 960 jaar stadsrechten. Stavoren was een belangrijke en rijke handelsstad. Voor transport over zee waren de schippers uit Friesland voor Holland van levensbelang. Na de Hollands-Friese oorlogen tussen 1345 – 1422 raakte het stadje vanaf midden 15e eeuw in verval en door de recessie verdwenen ook de financiële middelen voor onderhoud van de haven en de dijkjes. De haven verzandde en voor de graanhandel was Stavoren niet meer belangrijk. Het is in deze tijd dat de sage van het Vrouwtje van Stavoren wordt geboren.

Het Vrouwtje van Stavoren is een vermogende koopmansweduwe die verantwoordelijk wordt gehouden voor de verzanding van de haven. Wanneer een schipper met graan, in plaats van goud, terugkeert is zijn hoogmoedige bazin razend en verzoekt hem het graan in zee te storten. Ze verwerpt de voorspelling die haar zou veroordelen tot de bedelstaf en werpt een gouden ring in zee met de boodschap: “Zolang deze ring niet uit zee terugkeert, zolang zal ik niet bedelen.” In een vis die haar later wordt voorgeschoteld zit haar ring. De berg graan wordt gezien als het ontstaan van de zandbank voor de haven, waardoor deze niet meer bereikbaar was voor grote schepen.

Typerende spreuken

De twee postzegels die PostNL uitbrengt illustreren twee typerende spreuken van het Vrouwtje van Stavoren: ‘Sier mijn Woning!’ en ‘Geen koper neen, maar goud’. Het verhaal van het Vrouwtje van Stavoren verbeeldt de spreuk ‘Hoogmoed komt voor de val’. Voor wie de arrogantie heeft te denken dat er nooit iets fout kan gaan, is de val, wanneer het toch gebeurt, groot.

Nieuws

menu