Boek laat naam Janke Tromp en haar man Gerrit Schrale voortleven. 'Ze hebben zoveel betekend voor Warns'

V.l.n.r.: Wilma Deurloo, voormalig huisarts van Warns Willem Noordanus, voormalig doopgezind predikant van Warns Harmen Ament en Douwe Lootsma, kleinzoon van Jacob Lootsma en een volle neef van Janke Tromp Lootsma. Foto Martijn Kramer Foto: Martijn Kramer

Van de hand van Wilma Deurloo uit Warns is het boek ‘Hoe Janke Tromp verdween uit Warns (een reconstructie)’ verschenen. Het vertelt het verhaal van Janke Tromp en haar man Gerrit Schrale die veel voor het dorp hebben betekend.


Het boek is afgelopen zaterdag gepresenteerd aan genodigden in de doopsgezinde kerk in Warns. Daarbij kregen voormalig huisarts Willem Noordanus en voormalig dominee Harmen Ament een eerste exemplaar uitgereikt door Deurloo. Jacob Lootsma, een ver familielid van Janke Tromp (1882-1960) die het familiearchief van de Lootsma’s beheert, was door ziekte verhinderd. Gelukkig was zijn broer Douwe er om een eerste exemplaar in ontvangst te nemen, want een boek over Janke Tromp Lootsma hoort natuurlijk thuis in het familiearchief van de Lootsma’s”, aldus de auteur.

Janke Tromp (1882-1960) en haar man Gerrit Schrale (1883-1967) bleven kinderloos en hebben hun vermogen geschonken aan Warns. Van het geld is een dienstencentrum gebouwd, dat tot 2011 bestond. Daarna zijn de activiteiten van het dienstencentrum voor een deel overgenomen door MFA De Treffe in Warns. De Janke Trompstrjitte in Warns is vernoemd naar Janke Tromp, haar naam is een begrip in de regio.

Derde boek

Voor Deurloo is het ondertussen haar derde boek dat is gepubliceerd. Eerder schreef zij ‘Ik zou een leuke oma zijn’ (2011) en ‘Foppe Visser, smid en fietsenmaker te Molkwerum’ (2020). Zijn naam leeft, net als die van Janke Tromp en haar man, nog steeds voort dankzij zijn nalatenschap die wordt beheerd door de Foppe Visser Stichting in Warns.

Deurloo (75): ,,Ik ben gaan schrijven nadat ik met een uitgever sprak die aangaf te wachten op een boek over kinderloze vrouwen in de omaleeftijd. Ik heb gezegd dat ik het boek wel wilde schrijven. Vervolgens heb ik zeventien persoonlijke verhalen opgetekend van vrouwen over het gemis van kleinkinderen als zussen en vriendinnen die kregen. Zelf ervaar ik op bepaalde momenten een gemis, zoals tijdens de feestdagen als families bij elkaar zijn en bijvoorbeeld als het over afzwemmen of schoolactiviteiten gaat. Hoewel mijn man en ik er goed mee kunnen leven hebben we soms momenten dat we worden overvallen door verdriet.”

Reacties lezers

Het derde boek van Deurloo kwam er na reacties op het interview dat destijds met haar in de Balkster Courant stond over het boek rondom Foppe Visser. Dat boek schreef ze op verzoek van de Foppe Visser Stichting die de nalatenschap van de voormalige smid en fietsenmaker beheert.

Deurloo: ,,In dat interview in de Balkster Courant heb ik laten vallen dat als er een volgend boek zou komen, dit over Janke Tromp zou gaan, omdat zij en haar man net als Foppe Visser eveneens kinderloos waren en zij ook hun geld hadden nagelaten aan Warns..”

De zoektocht naar wie Janke Tromp was, bleek een lastige. Op een oude foto van haar en een ansichtkaart na was er nauwelijks iets te vinden over de in It Heidenskip geboren Janke Tromp Lootsma. Terwijl ik van haar man Gerrit Schrale, geboren in Warns, alleen een schilderij heb kunnen vinden. Dat er zo weinig bekend is gebleven over beiden noemt Deurloo confronterend. ,,Dat er van een kinderloos echtpaar zoals Janke Tromp en Gerrit Schrale niets bewaard is gebleven na hun overlijden en dat na verloop van tijd niemand meer weet wie zijwaren, omdat er nauwelijks iets over hen bekend is, dat raakte mij, omdat mijn man en ik samen ook geen kinderen hebben gekregen.”

Laten voortleven

Met het boek zegt Deurloo de naam van Janke Tromp en haar man te willen laten voortleven. ,,Zij hebben met het voormalige dienstencentrum zo veel betekend voor Warns, dat zij dit verdienen. Daarnaast wil ik zelf graag iets terugdoen voor het dorp. Toen ik hier in 2008 ben komen wonen vanuit Amsterdam, voelde ik mij meteen thuis. Het schrijven is daarnaast misschien ook een manier om mijn eigen naam te laten voortleven in de toekomst.”

Het dienstencentrum zelf kwam destijds tot stand omdat Janke Tromp aan het einde van haar leven hulpbehoevend was. Zij en haar man woonden destijds in Alkmaar.

Deurloo: ,,Gerrit Schrale moest leuren voor een plekje voor zijn vrouw. Hij wilde niet dat ouderen in zijn geboortedorp hetzelfde zou overkomen. Het geld dat hij en zijn vrouw bezaten - waarvan een deelmogelijk was verdiend met speculeren op de beurs - hebben ze daarop nagelaten aan Warns. Ik heb het boek met heel veel plezier geschreven. Het boek is een cadeau aan Warns, want ik ben heel blij om hier te mogen wonen. Mensen die ooit vrijwilliger zijn geweest bij de Janke Tromp Hoeve mag ik het boek aanbieden, dankzij verschillende donaties.”

Van het 136 pagina’s tellende boek dat 7,95 euro kost, zijn tweehonderdvijftig exemplaren gedrukt. Het is te koop bij Wilma Deurloo via wilmadeurloo@hetnet.nl, It Bûterhûs in Balk, museum Het Bakkerswinkeltje in Molkwerumen Warkums Erfskip in Workum.

Zelf een interviewtip?

Heeft u zelf een (interview)tip voor de Balkster Courant of zou u graag een onderwerp belicht willen zien worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via jitze.hooghiemstra@mediahuisnoord.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 06-17 242 223.

Nieuws

menu