Buurtwerk sport en cultuur Frank Timmerman start na de zomer met Samen Actief in Balk en omgeving

Buurtwerker Frank Timmernan: ,,Samen Actief is voor mensen die meer willen bewegen en sociale contacten willen opbouwen.” Eigen foto

Buurtwerk sport en cultuur Frank Timmerman van Sociaal werk De Kear uit de gemeente De Fryske Marren is bezig om het gratis programma Samen Actief op te zetten voor inwoners uit Balk en omstreken. De bedoeling is dat de activiteit waarbij iedereen vanaf 18 jaar gratis in beweging kan komen, workshops krijgt aangeboden en in contact kan komen met anderen na de zomer start en wordt gegeven op de dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

Samen Actief is een twaalf weken durende collectieve en laagdrempelige activiteit, die momenteel ook al bestaat in Lemmer en Joure. Tweemaal per week komt daar een groep van maximaal tien personen bijeen om koffie of thee te drinken, een wandeling te maken of bijvoorbeeld om te: sporten, spelletjes te doen of mee te doen aan een workshop en wordt voorlichting gegeven op diverse gebieden. ,,Aan de groepen in Lemmer en Joure doen ook inwoners mee uit Balk en Bakhuizen. Om die reden wil ik nu voor de regio Balk ook Samen Actief opzetten”, zegt Timmerman. ,,Het is bedoeld voor mensen die meer willen bewegen en sociale contacten willen opbouwen.”

Iedereen die wil meedoen aan Samen Actief krijgt eerst een afspraak om uit te leggen wat het inhoudt, waarna een intakegesprek volgt. Samen met de buurtwerkers van Sociaal Werk De Kear wordt daarbij niet alleen bekeken waar iemand, staat, maar ook welke persoonlijke doelen er zijn.

Meedoen in de maatschappij

,,Vanuit onze functie als buurtwerker sport en cultuur zorgen wij ervoor dat inwoners die meedoen aan het project Samen Actief weer zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij. Het project start met een intake door middel van de tool Mijn Positieve Gezondheid, waarbij wordt gekeken naar de wensen, behoeften en talenten van de deelnemer. Dit wordt in kaart gebracht en gekoppeld aan een persoonlijk doel. Tevens kijken wij goed of er meerdere individuele doelen samengebracht kunnen worden. Want hoe dichter je aansluit bij wat de deelnemers zelf aantrekkelijk vinden en nodig hebben voor een grotere participatie, hoe beter het is. Niet het spel, training of de tak van sport zijn het vertrekpunt voor de programmering, maar juist de deelnemers en hoe sport en bewegen hen verder kan helpen bij de terugkeer in de maatschappij.”

Na afloop van het programma wordt bekeken of de doelen zijn gehaald. ,,Een andere mooie bijkomstigheid die we trouwens nu al zijn bij de groepen die ermee aan de slag zijn gegaan, zijn onder andere: vriendschappen, mensen die doorstromen naar vrijwilligerswerk en energie hebben gekregen bij het dagelijks functioneren of een gevoel van zingeving ervaren”, zegt Timmerman. ,,Wel geldt vanwege de groepsdynamiek en persoonlijke begeleiding een maximum van ongeveer tien personen. De ervaring in Lemmer en Joure leert dat zich ook ongeveer dat aantal personen aanmeldt.”

Respect en vertrouwen

Tijdens het programma wordt er, zo geeft Timmerman aan, voor gezorgd dat er een sfeer ontstaat waarbij deelnemers elkaar vertrouwen, waar er aandacht is voor elkaar en iedereen elkaar op een respectvolle manier behandelt.“

Aan het einde van Samen Actief wordt een inschatting gemaakt waar de deelnemers staan in hun mogelijkheden tot participeren. ,,Het blijft maatwerk, waardoor het van belang is dat wij de sociale kaart en het netwerk goed op orde hebben”, zegt Timmerman.

,,Wij begeleiden en bemiddelen deelnemers naar een vervolg. Dit kan zijn bij ‘Samen Actief Light’, Pastiel, de Wurkjouwer, sportverenigingen of naar vrijwilligerswerk. Het kan ook zijn dat er in de groep nieuwe sociale contacten zijn ontstaan, waardoor deelnemers elkaar opzoeken en elkaar helpen. Zo kwam er eerder een idee vanuit de groep om gezamenlijk een wandelgroep te starten, wij ondersteunen dergelijke ideeën totdat ze helemaal zelfstandig draaien.”

KV Cannegieter

Op weg naar de start van Samen Actief heeft Timmerman kaatsvereniging Cannegieter bereid gevonden dat de deelnemers in hun kantine en op het naastgelegen veld van de sportvereniging aan de Tjalke de Boerstrjitte 8B in Balk terecht kunnen voor workshops en om te bewegen.

Timmerman: ,,Er wordt telkens eerst gestart met een inhoudelijk moment, waarna er wordt bewogen. Ook worden daarvoor coaches uitgenodigd op allerlei gebieden, zoals op het vlak van: gezondheid, fitheid, voeding, financiën en bijvoorbeeld zingeving. Daarnaast kunnen deelnemers zelf aangeven waar zij graag voorlichting over zouden willen krijgen. De voorlichting wordt gegeven in de kantine van de Cannegieter. Terwijl het grote grasveld van de kaatsvereniging zich perfect leent voor het beweegaanbod en de Cannegieter bovendien op een mooie centrale plek is gehuisvest in het gebied waar Samen Actief straks wordt aangeboden.”

Wie interesse heeft om mee te doen aan Samen Actief in Balk kan zich aanmelden via f.timmerman@sociaalwerkdekear.nl of via 06-51291262.

Zelf een interviewtip?

Heeft u zelf een (interview)tip voor de Balkster Courant of zou u graag een onderwerp belicht willen zien worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via jitze.hooghiemstra@mediahuisnoord.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 06-17 242 223.

Nieuws

menu