DFM stemt: 'Het was plop en klaar ermee'

Otte van der Goot, Gerben Wijnja en Jurianne Bekking

Otte van der Goot, Gerben Wijnja en Jurianne Bekking Foto: Meintje Bojang

Op het stembureau in Sondel waren rond half 12 zo’n 60 stemmers geweest. Rond etenstijd kwamen meer mensen langs. De keuze voor het waterschap bleek lastiger dan dat van de provinciale Staten.

Otte van der Goot, Gerben Wijnja en Jurianne Bekking zorgen er in de Bining voor dat het stemmen goed verloopt. Ze moesten net als alle andere mensen op het stembureau een toets doen om goed bevonden te worden en mochten daarna zorgen voor een goede gang van zaken. Otte zit al wel 7 verkiezingen op dit stembureau en weet dat er altijd tijden zijn dat het drukker wordt. Dat klopt ook: rond etenstijd komen mensen druppelsgewijs binnen.

Plop en klaar

Een vrouwelijke stemmer zegt dat ze voor ze haar stem uitbrengt alle sites van alle politieke partijen goed heeft doorgenomen. Want ze wil niet op landelijke partijen stemmen. “Ik wil toch een beetje beslagen ten ijs komen,” zegt ze daarover.

Een andere dame vond het bepalen van haar stem voor de Provinciale Staten niet moeilijk. “Nee, dat was plop en klaar was het!” Voor het Waterschap vond ze dat een ander verhaal. “Er staat niemand uit de omgeving op de lijsten. Bovendien weet ik weinig van wat die partijen te bieden hebben. Dat vond ik dus best ingewikkeld.” Een ander beaamt dat. “Er staan weinig mensen uit de buurt op de lijst van het Waterschap. Dan vind ik dat moeilijk stemmen.”

Gewoon de bovenste

De keuze voor de Provinciale Staten vindt hij dan weer niet ingewikkeld. “Dat was voor mij vrij gemakkelijk. En ik kijk niet naar de persoon, het gaat mij om de partij zelf. Ik neem gewoon de bovenste. Ze staan tenslotte allemaal voor hetzelfde en het gaat mij om de standpunten die ze innemen.” Een keuze voor de partijen die de provincie gaan besturen is gemakkelijker omdat je een aantal van die mensen wel kent, zo vindt hij. “Maar die van het Waterschap hoor je eigenlijk niet. Die zouden toch echt wat meer bekendheid moeten geven aan wat ze willen doen en hoe ze dat willen doen.”

In het stemlokaal in een gebied met redelijk wat boeren is de opvatting wel dat de BBB ongetwijfeld groot wordt in onze provincie. Over het waterschap vindt iedereen het gissen, omdat de algemene mening toch is dat daar te weinig van bekend is.

Bovendien op de lijst ook het Waterschap Zuiderzeeland. Dat is een waterschap in Flevoland. Maar omdat Lemmer daar voor een deel bij hoort, staat ook dat Waterschap er bij. Wat verwarrend, maar ongetwijfeld om de kosten te drukken, zo is de mening. Maar gemakkelijker maakt het er niet op, vinden ze.

Geheim

De mensen die zelf in het stemlokaal een positie bekleden wisten zelf heel goed op wie ze gingen stemmen, beamen ze. Niet dat ze dat gaan zeggen natuurlijk: dat blijft geheim.

Ook de stemmers die het stemlokaal betreden en best wat willen zeggen over hun stemgedrag willen niet met naam en toenaam in de krant en al helemaal niet met hun keuze voor politieke partij of de keuze voor het waterschap. ‘Nee dat houd ik liever voor mezelf. En ik wil best wat vertellen, maar mijn naam hoeft er niet bij. Dat vind ik niet zo belangrijk.”

Even kijkend naar de stemlijsten duiken er wel wat bekende namen op. Raadslid Sippy van der Meer van de PvdA ijvoorbeeld. En wethouder Lucienne Boelsma voor het CDA. Een van de aanwezigen blijkt fan van die laatste te zijn en zou haar graag in de provinciale staten willen zien zitten. Hoe dat dan moet met de gemeentepolitiek? Dat komt wel goed, denkt hij. „Maar zo iemand hebben we nodig.”

Vaste raadsleden

Maar ook Jasmijn Hofman uit Workum van de PvdA vinden we op de lijst. Voor de VVD geen mensen uit de omgeving, maar op nummer 11 van de FNP fractievoorzitter van de partij uit de gemeente De Fryske Marren Gerda de Vries. En op nummer 22 Sicco Rypma van die partij uit Blauwhuis.. Gevolgd door raadslid Jochem Meester van de partij. Op 27 van diezelfde lijst de welbekende Jan Volbeda uit Oudega, al vele jaren raadslid voor de fractie. Opvallend genoeg op 40 alweer een raadslid van de gemeente De Fryske Marren voor de FNP: Chris van Hes. Ook weer een raadslid van de gemeente Anne Merkuur op nummer 39 voor GroenLinks. Bert Leibrand uit Baluwhuis voor de ChristenUnie op nummer 20 en Lieuwe van der Pol uit Woudsend op 33 voor diezelfde partij. Ronald Schouten uit Nijemirdum voor de partij van de Dieren blijkt iemands buurman te zijn. En Douwe van der Baan uit Workum staat voor die partij op 3. Peter Vonk uit Workum staat samen met Jos Wieggers uit Balk en Petra Tasserono uit Workum voor de AWP voor Water, Klimaat en Natuur op de stemlijst. Sander Bouma (15)uit Workum en Hessel Visser (17)uit Wijckel tenslotte voor de BBB. Of de partij zo groot wordt dat zij zitting zullen nemen in de staten zullen we volgende week weten, na de telling van alle stemmen.