De Paadwizer in Balk bestaat 40 jaar. 'Kerkelijk centrum van betekenis voor Protestantse Gemeente en het hele dorp en de omgeving'

De Paadwizer opende de deuren op 28 oktober 1982. Drie dagen later al was er de eerste kerkdienst. Foto Lourens Bijlsma

De kerk De Paadwizer van de Protestantse Gemeente in Balk bestaat veertig jaar. In de dienst van 27 november, die begint om 9.30 uur, wordt stilgestaan bij de mijlpaal. Daarnaast zijn er in het voorjaar van 2023 diverse festiviteiten rondom het 40-jarig bestaan.

De Paadwizer opende de deuren op 28 oktober 1982. Drie dagen later al was er de eerste kerkdienst. De viering die omtrent het 40-jarig bestaan plaatsvindt op 27 november is het begin van een nieuw kerkelijk jaar, de eerste Advent en daarmee de tijd voor Kerst.

,,Een passende zondag om een jubileum te vieren. Toen de Paadwizer in gebruik werd genomen, betrof dat de nieuwe kerk van de Gereformeerde Kerk Balk en Wijckel. In 2007 zijn de Hervormde Gemeente Balk en de Gereformeerde Kerk Balk en Wijckel gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Balk. De bijeenkomst die nu wordt gehouden is niet alleen voor iedereen die zich verbonden voelt met het geloof, maar zich ook verbonden voelt met De Paadwizer”, zegt Maartje Wildeman, dominee van de Protestantse Gemeente Balk.

Door de toenmalige Gereformeerde Kerk van Balk werd destijds reikhalzend uitgekeken naar een nieuwe kerk. Omdat de oude kerk aan de Gaaikemastraat al jaren aan de te kleine kant was, waren er in die tijd nog twee kerkdiensten op een zondag. Dat betrof de ochtenddiensten in De Treemter en de middagdiensten in het eigen kerkgebouw.

Stroomversnelling

Wildeman: ,,Het verlangen naar en de behoefte aan een nieuwe kerk was groot. Toen de Gereformeerde Kerk van Balk samenging met de Gereformeerde Kerk van Wijckel kwam de bouw van een nieuwe kerk in een stroomversnelling. Het werd uiteindelijk een heus kerkelijk centrum dat de naam De Paadwizer kreeg. Een groot kerkelijk centrum, maar na dertig jaar bleek ook deze weer aan te kleine kant. In 2011 werd om die reden begonnen met een uitbreiding, die in september 2013 gereed was. Deze uitbreiding heet De Ferbining.”

Het jubileum dat nu gevierd wordt noemt de dominee het vieren waard. ,,Want De Paadwizer is niet alleen van grote betekenis voor de Protestantse Gemeente Balk, maar voor het hele dorp en de omgeving. Het leent zich namelijk voor allerlei evenementen en activiteiten, zoals: concerten, vergaderingen, feesten en allerlei andere ontmoetingen.”

Veel op stapel

Omdat het zondag 27 november de eerste Advent is, wordt daar in De Paadwizer uitgebreid aandacht aan geschonken. Zo wordt niet alleen de eerste Adventskaars aangestoken, maar is het ook de start van een Advents- en Kerstproject voor de kinderen in de basisschoolleeftijd met als thema ‘Ik kan niet wachten’, is een fotopresentatie te zien van de bouw en het gebruik van De Paadwizer door de jaren heen.

Wildeman: ,,Wat de dienst vooral bijzonder zal maken is dat er leden van het GJV koor (Gereformeerde jeugdvereniging) zingen dat destijds zong in de openingsdienst op 31 oktober 1982. Dat koor stond destijds onder leiding van Harm van Zuiden en ook hij dirigeert nu het speciaal voor dit jubileum samengestelde koor, dat bestaat uit voormalige Meso-leden. Meso was het jongerenkoor van Balk na het GJV koor. Het belooft dan ook een dienst van terugblikken te worden van wat er allemaal is gebeurd en is gedeeld in De Paadwizer, maar vooral ook van vooruitzien naar de komst van het kerstfeest.”

Voorganger in de dienst is de huidige dominee Maartje Wildeman. Het orgel wordt bespeeld door Bert van der Lijn, die al jarenlang een van de vaste organisten is van De Paadwizer.

Zelf een interviewtip?

Heeft u zelf een (interview)tip voor de Balkster Courant of zou u graag een onderwerp belicht willen zien worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via jitze.hooghiemstra@mediahuisnoord.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 06-17 242 223.

Nieuws

menu