De verborgen schatten van de Friese IJsselmeerkust zijn pareltjes in het landschap

Geert de Vries FOTO: ARNOUD VAN DE RIDDER

“Friesland heeft ‘goud’ in handen met haar culturele schatten langs de IJsselmeerkust. Van Lemmer tot aan de Afsluitdijk moet het cultureel erfgoed voor wandelaars en fietsers bereikbaar en zichtbaar zijn. De Digitale Ideeënkaart (DIK) van de provincie en de Mienskip helpt daarbij”.

Aan het woord is Geert de Vries uit Warns die de laatste jaren van zijn werkbare leven voor de provincie de recreatieve en toeristische waarden en het cultureel erfgoed langs de kust digitaal in kaart heeft gebracht. “Om erachter te komen waar de verborgen schatten en kansrijke verbeteringen zijn, liep ik verschillende malen langs de kust van Lemmer naar de kop van de Afsluitdijk. Op deze manier heb ik echt allerlei verborgen cultuur en erfgoedschatten gevonden. In elke bocht van de kustlijn en omstreken is wel iets moois te vinden”, aldus de enthousiaste De Vries.

Ervaring op het water

Geert is een ervaringsdeskundige in het Friese landschap en zeker op het water weet hij waarover hij praat. “Ik werkte bij de provincie als adviseur Waterrecreatie en kwam destijds als scheepvaartmeester vanuit de varende dienst terecht in een fanatiek waterrecreatieteam waar ik veel kennis opdeed. Met dit team en andere gemotiveerde deskundigen is de Visie Waterrecreatie gemaakt. In 2019 was dat werk klaar en kreeg ik de opdracht vanuit de provincie te werken aan de geweldige missie om voor de Opgave IJsselmeerkust een Digitale Ideeën Kaart (DIK) te ontwikkelen. Dit overzicht brengt de kust zichtbaar in kaart en is een nieuwe dimensie en werkwijze voor de recreatie en het toerisme; maar ook zeker voor het rijke cultureel erfgoed op het water. De DIK is tevens een communicatie- en voorlichtingsmiddel. Het maakt in samenwerking de koppelkansen met andere projecten zoals het Versterken Friese IJsselmeerkust(VFIJ) archeologie en landschapsbeheer zichtbaar”, aldus de Vries die niet te stoppen is.

Om erachter te komen waar de verborgen schatten en kansrijke verbeteringen lagen, liep Geert verschillende keren langs de IJsselmeerkust. “Door deze aanpak heb ik allerlei verborgen cultuur- en erfgoedschatten gevonden. Samen met de Mienskip, de Friese politiek, interne en externe organisaties is alles ingetekend in de DIK. Iedereen die deze digitale kaart heeft gezien de afgelopen jaren en daarna met mij fysiek op verkenning is geweest, is verrast, positief en ziet de koppelkansen en ideeën vanuit de Mienskip als een nieuwe werkwijze. Een boppeslach voor Fryslân”, aldus Geert.

Faciliteren

Met de DIK heeft Friesland volgens Geert goud in handen. “Ik snap dat sommige plekken behouden en beschermd moeten worden, maar veel van deze locaties moeten worden getoond en bewaard voor de toekomst. Ik ging af en toe ook wel eens van het pad af. Plekken met verboden toegangsborden zijn natuurlijk interessant. Ik ontdekte bijzondere plekken zoals oude vluchthavens, pieren en bunkers. Plekken die je normaliter niet tegenkomt, omdat ze niet zichtbaar zijn. Een oude bunker uit WO-2 nabij Stavoren, het sluisje van Molkwerum, een pier gefundeerd met grafzerken, een kapot bruggetje, een verdwenen boeren wandelpad of de verborgen schuilhaventjes in Gaasterland; allemaal pareltjes in het landschap. Wat bij de verborgen plekken ontbreekt zijn faciliteiten om ze te bereiken te bewonderen en informeren. Het gaat dan om een fietsweg of wandelpad, maar ook om kleine zaken als nieuwe steigers, picknicktafels, fietsenrekken, het zogenaamde laaghangend fruit. Wat een koppelkansen voor het project VFIJ” en andere kaartlagen zoals de archeologische kaart FAMKE”, aldus de Vries die niet uitgepraat raakt.

Mienskip

De kaart zou er niet gekomen zijn onder de inbreng van en diverse (natuur)organisaties, gemeenten, Wetterskip en vertegenwoordigers van historische verenigingen, wandelaars en fietsers en varende toeristen. “Maar zeker ook tijdens de vele wandelingen met de Mienskip, de vertegenwoordigers in de dorpen die mooie verhalen, vragen, opmerkingen en aanvullingen gaven. Er is veel vraag naar fiets- en wandelpaden voor meer veiligheid langs de Friese IJsselmeerkust. Luister naar de Mienskip. De DIK is een uitstekend middel voor communicatie en voorlichting, samenwerking en vertrouwen maakt zichtbaar wat er aan mogelijkheden en kansen in de provincie Fryslân zijn! Stap af en toe eens achter het bureau vandaan en ga fysiek het veld in. Dan weet je pas als ambtenaar wat er echt speelt en leeft”, aldus de Vries.

Hoe nu verder?

Op de website van de provincie is onder de link www.frieseijsselmeerkust.frl/ideeenkaart/ de DIK zichtbaar. “Eind augustus was Geert als gids uitgenodigd door de Statenleden die met gedeputeerde Friso Douwstra op werkbezoek langs de Fryske IJsselmeerkust was. Zij waren positief verrast en onder de indruk van het werk en de plannen die zijn ingetekend in de DIK. Eind september zijn er in de Statenzaal moties aangenomen dat enerzijds het beschikbare geld eerlijk wordt verdeeld over de projecten en anderzijds dat ook de participatie vanuit de Mienskip is vastgelegd. Belangrijk is ook de informatievoorziening. Om de verhalen langs de Fryske IJsselmeerkust goed te vertellen kunnen we samenwerken met het bedrijf MeARMedia om het culturele erfgoed virtueel te vertellen. Veilig wandelen, varen en fietsen langs de projecten zoals ingetekend is in de DIK. En uiteraard kan iedereen voor meer informatie en om fysiek op verkenning langs de Friese IJsselmeerkust te gaan bij mij terecht. ”, besluit de Vries die als pensionado nog lang niet uitgewerkt is.

Nieuws

menu