Directeur Dynhus:” Er moet echt iets veranderen, wil het goed komen”

Op de huidige sociale woningmarkt is het een moeilijke situatie. Corporaties staan voor een grote opgave en kan dat niet zonder de overheid . Dit zegt directeur Aart Rekers van Dynhus. FOTO: DYNHUIS

Op de huidige sociale woningmarkt is het een moeilijke situatie. Corporaties staan voor een grote opgave en kan dat niet zonder de overheid . Dit zegt directeur Aart Rekers van Dynhus. Het Rijk is nu aan zet en moet flink aan de bak om de woningnood op te gaan lossen.

“De bouwlocaties zijn voor ons in de eerste plaats schaars. En die er zijn, kosten momenteel de hoofdprijs. Daarnaast lopen de bouwkosten enorm op. Dat komt omdat er bijna niet aan de vraag te voldoen is, maar ook omdat het bouwen van woningen duurder is geworden. Dat komt enerzijds door het Bouwbesluit dat voorschrijft hoe je woningen bouwt. Daar staat bijvoorbeeld in dat plafonds veel hoger moeten zijn dan voorheen het geval was. Ook door het verduurzamen is het veel duurder om woningen te bouwen. Bijvoorbeeld de installaties in een woning van vandaag de dag zijn veel duurder dan de CV-ketel Alles met elkaar lopen de kosten van nieuwbouw dan ook behoorlijk uit de klauwen.”

Dubbel

Om toch nieuwe en energiezuinige woningen neer te zetten, kan de corporatie niet anders dan bestaande woningen verkopen zegt Rekers. “Maar dat is natuurlijk ook wel weer dubbel: je wilt de woningvoorraad laten toenemen omdat er heel veel vraag is en tegelijkertijd verkoop je dan een deel van die voorraad.”


Aan de andere kant is het ook wel weer logisch om gezinswoningen te verkopen, stelt hij. Want huurders van Dynhus zijn in toenemende mate ouderen en één of tweepersoons huishoudens. Daardoor passen grotere gezinswoningen in de toekomst niet meer bij de grootte van de huishoudens. Bovendien hebben ouderen andere zaken nodig, ook al omdat ze steeds langer thuis moeten blijven wonen.

Bijna niet meer te bekostigen

Wat ook niet meewerkt is de houding van de overheid tot nu toe. Corporaties betalen nu nog een fikse verhuurdersheffing aan het Rijk. En ze betalen VPB . Dit is vennootschapsbelasting terwijl verhuurders van sociale woningen geen winst maken en al hun geld dat ze verdienen weer inzetten voor hun maatschappelijke opdracht. Aan die beide zaken wordt momenteel wel gewerkt door het Rijk, alleen weten corporaties nog niet wat dit echt in de praktijk gaat betekenen. “Mogelijk dat ze willen dat het Westen daar meer van profiteert dan wij hier in het Noorden. Terwijl we dat geld juist heel goed zouden kunnen besteden.”
Projecten zijn op dit moment door de woningcorporatie dan ook bijna niet meer te bekostigen. In Gaasterland loopt er een project in Bakhuizen. En de hoop is dat op de plek van de Treemter als alle gemeentelijke plannen doorgaan, woningen gebouwd kunnen worden. Maar voor de rest staat er voor dit gebied eigenlijk niets op het programma.

Om wel te kunnen bouwen heeft Dynhus kavels nodig met sociale kavelprijzen zodat ze ook sociale huurprijzen kan vragen. “Maar dat lukt in steeds mindere mate. Het beleid moet op dat gebied wat steviger.” Dat de gemeente bezig is met een nieuwe woonvisie vindt Rekers een heel goed begin. En juist van zo’n gemeente moeten sociale kavels ook komen. Daarnaast moet het Ministerie komen met een aantal voorwaarden die de bouw kunnen bevorderen.

Meer flexibiliteit

Maar Dynhus stelt dat er ook veel meer flexibiliteit moet komen. Dat betekent tijdelijk huisvesten, bijvoorbeeld voor een periode van 15 jaar tijdelijke woningen neer te zetten. Dat zouden bijvoorbeeld tiny houses kunnen zijn. Daarmee kan een tijdelijke verhoogde vraag naar huizen heel goed opgevangen worden. Ook daar zijn locaties voor nodig.

En wat wil Rekers verder nog zeggen tegen iemand die al jaren op de wachtlijst staat en maar niet aan de beurt is:”Ik hoop dat we die miljoen woningen in 10 jaar die het Rijk heeft beloofd echt krijgen. Want het is echt een landelijk probleem. Het ligt niet bij de gemeente of bij de corporatie. Als de Rijksoverheid andere mogelijkheden biedt, kan die wachtlijst naar beneden. Als zij dat beter regelen, kunnen wij verder. Ik hoop dan ook dat de overheid zich houdt aan wat ze heeft beloofd zodat op die manier de wooncrisis wordt opgelost. Want er moet echt iets veranderen, wil het goed komen.”

Naast meer woningen en tijdelijk oplossingen wil Dynhus ook graag dat ze op sociaal terrein goede dingen kan blijven doen. “We willen met andere partijen, zoals gemeente en welzijn, integraal samenwerken. Om sociale problemen maar ook financiële problemen op te lossen met mensen. Hier hebben veel huurders mee te maken. Nog liever zijn we de problemen voor met een preventieve aanpak. Zo willen we zorgen dat mensen in deze regio zorgeloos wonen in een fijn huis. .”

Nieuws

menu