Een weekje wandelen in Rijsterbos voor 50 cent

De weekkaart FOTO: Arnoud van de Ridder

Het Rijsterbos is nu vrij toegankelijk voor alle bezoekers, maar in 1947 moest er worden betaald om te wandelen.

Het is een duidelijke boodschap aan de heer C Matthes uit Bussum; “Het lopen buiten de paden is streng verboden evenzo het plukken van bloemen en planten, verstoren van vogelnesten en alle andere onbehoorlijke gedragingen. Bij overtreding wordt de kaart ingetrokken, onverminderd verdere wettige gevolgen der overtreding”, aldus de tekst op de weekkaart van de Stichting Rijsterbos dat is afgegeven door boswachter B. Visser in 1947.

Weekkaart

In 1941 kwam het natuurgebied het Rijsterbos in Gaasterland in handen van It Fryske Gea en moesten de bezoekers een weekkaart kopen voor 50 cent. Meneer Matthes was in de tweede week van september in het Rijsterbos. Over Matthes is niets bekend, maar boswachter B. Visser is zeer waarschijnlijk Bauke J. Visser geboren op 7 oktober 1898 te Mirns en Bakhuizen. Hij overleed op 28-05-1969 te Rijs. Hij was een zoon van Jan Wigles Visser(Zuiderzeevisser) en Ybeltje Baukes de Vries. Bauke was boswachter en huisbewaarder (op Huize Rijs) en getrouwd op 17-05-1930 met Eelkje Schotanus. In hun huwelijksacte staat dat Bauke in 1930 ook timmerman was. Eelkje was dienstbode.

Nieuws

menu