Niet genoeg vermogen voor de belastingaanslag? Dan scheldt de gemeente de aanslag eerder kwijt

In haar nieuwe programmabegroting stelt de gemeente De Fryske Marren dat ze gebruik maakt van de ruimte van de Gemeentewet om zelf daarin een aantal keuzes te maken.

In haar nieuwe programmabegroting stelt de gemeente De Fryske Marren dat ze gebruik maakt van de ruimte van de Gemeentewet om zelf daarin een aantal keuzes te maken. FOTO: LC

De gemeente scheldt belastingen kwijt als diegene niet genoeg vermogen en of betalingscapaciteit heeft om de belastingaanslag helemaal of gedeeltelijk te kunnen betalen.

In haar nieuwe programmabegroting stelt de gemeente De Fryske Marren dat ze gebruik maakt van de ruimte van de Gemeentewet om zelf daarin een aantal keuzes te maken.

Kwijtscheldingsnorm

Dit betekent dat een belastingplichtige in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding van de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De gemeente hanteert als kwijtscheldingsnorm (de kosten van bestaan) de netto AOW-normbedragen in plaats van de bijstandsnormuitkeringen. Daardoor komen belastingplichtigen eerder in aanmerking voor kwijtschelding. Ook wordt in de gemeente gekeken naar wat een gezin betaalt aan de kinderopvang. Dit telt mee voor wat iemand kan betalen aan andere zaken.

Jaarlijks wordt tussen de 300.000 en 330.000 euro kwijtgescholden in de gemeente. Voor 2023 verwacht De Fryske Marren een bedrag van € 320.000 aan gemeentelijke heffingen kwijt te schelden. Een bedrag van € 290.000 is voor de afvalstoffen- en de rioolheffing. Het overige deel van € 30.000 heeft betrekking op de Onroerende Zaak Belastingen. (OZB).