Expositie Histoarysk Koudum: Nij Libben 75+1 jaar

Een oude foto van het collectief Foto Histoarysk Koudum

Histoarysk Koudum houdt van 19 januari tot en met 11 februari in Galerie Lytse Skientme een expositie waarin fragmenten uit de historie van het Koudumer fanfarekorps Nij Libben gepresenteerd worden.

Nij Libben werd opgericht in december 1946 en bestaat dus 75 + 1 jaar. In november 2022 speelde Nij Libben in een bomvol dorpshuis De Klink het door corona uitgestelde jubileumconcert ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Op de expositie zijn onder andere oude vaandels, instrumenten, kostuums en veel oude foto’s en (kranten)knipsels te zien zijn.

Fraaie oorkonden

De expositie besteedt ook aandacht aan de twee voorgangers van Nij Libben, het christelijke fanfarekorps Looft den Heer (1890-1946) en fanfarekorps Richard Hol (1897-1946). Na de oorlog bleken beide fanfarekorpsen uit Koudum niet meer zelfstandig door te kunnen gaan en ze besloten tot een fusie. Bij het samengaan van de korpsen werd het vaandel van Richard Hol vermaakt tot het vaandel van Nij Libben. Dat vaandel is redelijk goed bewaard gebleven en is een van de pronkstukken van de expositie.

Nij Libben beleefde van 1948 tot 1969 een bloeiperiode met Piebe Bakker als dirigent. In die periode behaalde het Koudumer fanfarekorps vele landelijke prijzen. Daarvan getuigen diverse fraaie oorkonden en talrijke krantenknipsels die zijn te zien op de expositie. Ook de diverse prijzen die Nij Libben in de loop der jaren won worden geëxposeerd.

Zonder uniformen

Nij Libben begon in 1946 zonder uniformen. Bij het tienjarig jubileum kregen de leden voor het eerst een (zwart) uniform. Daarvan was geen exemplaar bewaard gebleven, dacht de expositiecommissie aanvankelijk. Maar bij de voorbereiding van de expositie dook er wel degelijk een exemplaar van het oude, statige uniform op. Dus dat is te zien op de expositie, evenals een exemplaar van het wat minder stijve uniform met grijze broek en donkergroen jasje dat in latere jaren gedragen werd.

De expositie van Histoarysk Koudum over fanfarekorps Nij Libben is mede mogelijk gemaakt door een gift van de Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer. De expositie in Galerie Lytse Skientme (Hoofdstraat 26 in Koudum) is gratis toegankelijk van 19 januari tot en met 11 februari op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Nieuws

menu