Gemeente ondersteunt Eigen Warmte Balk ook in 2023 met subsidie

Gerrit Hiemstra tijdens een bijeenkomst voor inwoners in oktober vorig jaar FOTO: Marcel Keyzer

Goed nieuws voor het duurzaamheidsproject Eigen Warmte Balk: de gemeente De Fryske Marren heeft onlangs de aangevraagde subsidie van 199.800 euro toegewezen. Het geld is bedoeld om de projectkosten voor 2023 te financieren.

“Dankzij de subsidie die de gemeente ons heeft toegekend, kunnen we dit jaar weer mooie stappen maken naar aardgasvrij wonen en werken in Balk in 2030”, zegt projectleider Goffe Venema van Eigen Warmte Balk. “Het is heel fijn dat de gemeente ons zo ondersteunt en ook zelf participeert in het project. Daarmee komt de realisatie van een warmtenet steeds dichterbij.” Wethouder Irona Groeneveld van onder meer Klimaat en Duurzaamheid geeft aan dat de gemeente het project voor én door Balksters graag ondersteunt. “We zien dat iedereen die bij dit project is betrokken, zich actief inzet. Eigen Warmte Balk is een belangrijk project dat bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.”

Doelen en resultaten

Eigen Warmte Balk kan volgens Venema ook niet worden uitgevoerd zonder de toegekende gemeentelijke subsidie. Het project heeft een begroting van ruim één miljoen tot en met 2025. Voor het project moet in 2023 veel werk worden verzet. Het geld is nodig voor onder meer het doorlopen van een breed participatieproces, het ontwikkelen van communicatiemiddelen, het komen tot een definitief ontwerp van het warmtenet en het regelen van vergunningen. Venema: “We willen alle bewoners van Balk bij dit project betrekken.”

Ontwikkelingen in 2023 Het schetsontwerp voor het warmtenet wordt binnenkort opgeleverd. “Daarmee komt er meer duidelijkheid over de realisatie en de totaalkosten”, aldus Venema. Belangrijk is ook dat er dit jaar een landelijke subsidieregeling komt. Eigen Warmte Balk hoopt hiervan gebruik te kunnen maken. Samen met AVK Plastics wordt gekeken of er al met de aanvraag voor een vergunning voor een warmte-koude-opslag (WKO) kan worden begonnen. “Daarnaast ligt onze focus op het onderzoeken van de mogelijkheden voor het bedrijventerrein en de oudere panden aan de Luts om van het aardgas af te gaan”, vertelt Venema. “We doen ook onderzoek naar collectieve acties voor warmtepompen en isolatie. Want wie in Balk niet op het warmtenet kan, willen we ondersteunen om op een andere manier aardgasvrij te worden.”

Er gebeurt volgens de projectleider nog meer dit jaar. “We zijn ons project verder aan het verbreden. We kijken nu ook naar de opties die er zijn om een energiehub te creëren. Daarmee zouden we ook onze eigen elektriciteit kunnen opwekken. Dan zouden we in 2030 helemaal CO2-neutraal zijn. Als we dit als dorp met elkaar allemaal voor elkaar kunnen krijgen, is dat echt machtig mooi.”

Ook draagvlak nodig

Goffe Venema geeft aan dat draagvlak en deelname vanuit het dorp ontzettend belangrijk zijn. “Daar zijn we druk mee bezig. We werken aan onze zichtbaarheid. We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren over wat we doen, waarom we dit doen en hoe ze kunnen meedoen. Het is belangrijk dat heel het dorp weet dat Eigen Warmte Balk een project is dat we alleen mei elkoar kunnen realiseren. We staan voor een gezamenlijke opgave. Hoe meer inwoners zich nu al vrijblijvend aanmelden voor het warmtenet, hoe gunstiger dit is voor de uiteindelijke aanbesteding en daarmee voor wat de individuele eenmalige en maandelijkse kosten worden.”

Duidelijkheid over wat de kosten van een aansluiting op het warmtenet zijn, is nog niet te geven. “Daarvoor hebben we nog veel zaken uit te zoeken”, zegt Tjeerd Osinga van Eigen Warmte Balk. “Zoals het er nu naar uitziet, worden de individuele maandkosten bekend bij het definitief ontwerp in 2025. We hopen Balksters in de loop van 2024 meer inzicht in de kosten te kunnen geven.” Juist de subsidie van de gemeente om de projectkosten te financieren gaan daar volgens Venema en Osinga bij helpen. “Op deze manier kunnen we op een professionele manier verder. De professionals die we inschakelen, doen dat allemaal tegen een gereduceerd tarief”, aldus Osinga. “Daarnaast werken we samen met enthousiaste vrijwilligers, die stuk voor stuk hun eigen expertise meebrengen. Het is ontzettend mooi om te ervaren hoeveel mensen dit project willen laten slagen. Met elkaar gaan we duurzame energie realiseren voor elke inwoner van Balk.”

Over Eigen Warmte Balk Eigen Warmte Balk is sinds 2020 actief en begon onder de projectnaam ‘Warmtenet Balk’. Het project is een initiatief van Energie Coöperatie Gaasterland, Gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en ondernemingsvereniging Eigen Haard / De Stikke. Zij ondertekenden met elkaar een intentieverklaring waarin ze de ambitie vastlegden om tot een aardgasvrije en CO2-neutrale warmtevoorziening te komen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat een groot deel van Balk op een warmtenet kan aansluiten. Voor de wijken aan de randen van Balk lijkt de inzet van warmtepompen een betere optie. Daarom is in juli 2022 de naam veranderd in ‘Eigen Warmte Balk’ en wordt er vervolgonderzoek gedaan.

Nieuws

menu