Gratis scan tegen cybercriminaliteit voor iedere MKB-er

Foto ter illustratie FOTO: Meintje Haringsma

De gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân zetten zich in om de watersportsector weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit.

Daarom organiseren de gemeenten samen de ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’. Burgemeesters Fred Veenstra (gemeente De Fryske Marren) en Jannewietske de Vries (gemeente Súdwest-Fryslân) gaven donderdag 8 december het startsein van deze citydeal bij watersportondernemer ‘Rufus aan het Water’ in Broek. Ondernemers in beide gemeenten krijgen een cyberscan aangeboden om digitale criminelen buiten de deur te houden. Boeren en makelaars zijn al aan de beurt geweest. Nu is de watersport de volgende halte. Uiteindelijk krijgen alle ondernemers een kans om hun cyberveiligheid in beeld te brengen en zo de kans op aanvallen te verminderen.

1 op de 8

Erik Miedema van de MKB Cyber Campus zei tijdens de bijeenkomst dat bedrijven altijd denken dat cyberaanvallen hen niet overkomen. „Maar ze weten ook niet wat ze moeten doen en wie ze moeten hebben als het misgaat.” Toch verzekerde hij de aanwezige watersportondernemers dat het een probleem is waar bijna iedereen mee te maken krijgt. Slechts 1 op de 8 bedrijven heeft zijn digitale beveiliging op orde. En 2 van de 3 cyberaanvallen zijn gericht op het midden - en Kleinbedrijf. Per incident kost dat gemiddeld zo’n 63.,000 euro. Miedema liet vervolgens een filmpje zien van een ondernemer die volledig gehackt was. Hij dacht dat hij zijn veiligheid op orde had, maar niets was minder waar. Het bedrijf ging er uiteindelijk door failliet.

In de watersport heeft 75% van de bedrijven een website of een webshop. Zo’n 60% heeft een klantregistratiesysteem en eenzelfde aantal een reserveringssysteem. Dat werkt normaliter prima, maar bedrijven zijn er ook volledig afhankelijk van. „En dan moet je je wel bewust zijn van de risico’s die je ook kunt lopen. Met zo’n 600 bedrijven in deze sector kan er veel fout gaat als je je niet bewust bent van de risico’s die je loopt,” zei burgemeester Veenstra van gemeente De Fryske Marren daarover. „En het zal je maar gebeuren dat door een hack van je systeem er niets meer werkt,” zei Veenstra.

Burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân zei dat het vooral om bewustwording gaat. Bewustwording over wat je allemaal kan overkomen als je het niet op orde hebt. Welke risico’s er bestaan. En ook zij wees er op dat mensen altijd denken dat het bij de buurman gebeurt, maar niet bij je eigen bedrijf. Zelf had ze er ook al mee te maken gehad. Collega’s hadden van haar een mail gehad of de mensen even naar de Applestore wilden om daar bonnen te kopen. Zij had daar volgens de mail geen tijd voor. De mail bleef helemaal niet van haar en de aangifte die ze deed, leverde niks op. Daarom zijn deze projecten enorm belangrijk zei ze. Alle sectoren krijgen vervolgens de kans om die gratis scan uit te laten voeren. Vervolgens krijgen ze tips over hoe beter te beveiligen. Veel bedrijven hebben zich volgens haar al aangemeld voor de scan. Maar ze deed ook een oproep:”Doe maximaal mee.”

De test

Na al die lovende woorden mochten de aanwezigen gaan staan. Mensen moesten gaan zitten als ze een vraag beantwoorden die er op neer kwam dat ze de digitale veiligheid niet onder controle hadden. Van in het inloggen op een openbare wife tot het veranderen van wachtwoorden en het updaten van data. En het maken van back-ups. Op het einde stond er niemand meer, wat wel aangeeft dat veel bedrijven gevaar lopen.

De Cyber Campus die met studenten langs de bedrijven gaat doet dus nu gratis een scan bij bedrijven. Deze duurt tussen een half uur en een uur. De bewustwording is de belangrijkste fase. Met het rapport met daarin de aanbevelingen dat daaruit voortvloeit moeten (of kunnen) mensen aan de slag. De ondernemer krijgt tips en een rapport om de digitale weerbaarheid te vergroten. Denk aan het updaten van systemen of het wifi-netwerk beter beveiligen. Wie dat wil kan zich vervolgens ook laten certificeren.

Grootste dreigingen

De grootste dreigingen waren volgens Miedema medewerkers die slecht geinformeerd en geinstrueerd zijn. Ook de summiere kennis van het gebruik van systemen is een gevaar. Dat er geen back-up is van de systemen is een derde risico. Wel een back-up hebben, maar niet weten hoe dat terug te zetten helpt ook niet mee aan de continuiteit aldus Miedema. Maar ook een wachtwoord als Welkom 1234 helpt niet echt, zo liet hij weten. Daarom voortdurend wachtwoorden veranderen en moeilijke exemplaren bedenken. Geen verjaardagen, namen van dierbaren en zovoorts. Maar rare woorden en rare combinaties.

Informeren en wapenen

Om de digitale weerbaarheid van de watersportondernemers te vergroten worden er de komende twee jaar diverse informatiesessies, webinars, evenementen en cyber roadshows, georganiseerd. De bijeenkomsten hebben als doel om de watersportsector beter te informeren en wapenen tegen de gevaren van cyberaanvallen. De aftrap van 8 december was de eerste bijeenkomst.

Voorbereiden op maatregelen die overheid oplegt

Met de scan lopen de twee gemeentes ook al vooruit op mogelijke eisen van de overheid. het is niet ondenkbaar dat de overheid oplegt dat je maatregelen moet hebben getroffen om cyberaanvallen te voorkomen, zo werd tijdens de bijeenkomst duidelijk. Ook verzekeraars zullen dat op termijn verplicht stellen zo was de voorspelling. Jan Ybema van de Hiswa/Recron gaf aan dat criminelen op dit gebied 24 uur per dag systemen draaien om te kijken waar iets open staat waardoor ze naar binnen kunnen. „Deze scans zijn dan ook geen naief idealisme, maar noodzaak.”

Ondernemers en schipper Eelke Dijkstra van Klipper Elbrich die zo’n 2000 charters per jaar verzorgt met 30 schepen heeft zo’n scan al ondergaan. Hij zei dat hij eigenlijk nooit nadacht over dit soort aanvallen. „Net als toen de automatiseringssystemen van 1999 naar 2000 allemaal zouden instorten. Er gebeurde toen niks dus iedereen denkt nu ook dat het hem niet gebeurt. Ook vroeg ik me af wat ze nou met mijn gegevens zouden moeten. „ Na de scan wist hij beter. Als zijn boekingssystemen niet meer werken, werkt niets meer. En dat geldt voor alle ondernemers in de branche.”

Samenwerking tussen meerdere partijen

Deze City Deal is een samenwerking met HISWA-RECRON, de waterpolitie, digitale wijkagenten, PVO Noord-Oost, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, MKB Cyber Campus en toeleveranciers in de sector. In heel Nederland werken gemeenten, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen in zogenoemde City Deals. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken verankerd met als doel om de groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden te versterken.

Nieuws

menu