Grote zorgen over natuur ontmantelde camping Wijckel

De Vogelwacht vraagt zich verder af of er niet een natuurtoets nodig was voor een heel nieuwe opzet van de camping. FOTO: EIGEN FOTO

Op camping ‘t Hop in Wijckel leefden tot dusver altijd bijzondere vogels zoals de kneu. Maar ook de zanglijster was op enkele meters van de recreatieve bewoners te vinden. Nu er een kaalslag wordt gepleegd omdat de campinggasten bijna van de ene op de andere dag het veld moeten ruimen, heerst er bij de vogelwacht grote zorgen over de vogelstand. Want zo zeggen ze daar, de leefomgeving van de vogels wordt vernietigd.

Rondom de camping was altijd voldoende nestgelegenheid, maar ook gewoon veel vegetatie en dus voedsel voor de gevleugelde vrienden. Nu is er heel veel vegetatie geruimd en moeten de vogels dus maar zien waar ze heen moeten. Stukken houtwallen zijn onder andere geruimd die zo hoog waren dat ze de vogels altijd voedsel en bescherming boden. De Vogelwacht is bang dat alle houtwallen verdwijnen en daarmee dus ook de levensruimte van de vogels.

Uitwisseling

De vrijwilligers die zich inzetten voor de vogels schreven een brief aan de gemeente of er niet een ontheffing nodig was in het kader van de natuurbescherming. Dat was maanden geleden en antwoord is er nog altijd niet. Ook bij de nieuwe organisatie die de camping helemaal wil verbouwen, krijgt De Vogelwacht geen enkel antwoord. Terwijl er inmiddels al van alles en nog wat gekapt is en de vegetatie volgens hen zeker is gehalveerd. En dan vreest de organisatie voor wat er verder nog staat te gebeuren. Want de camping zal zo worden ingericht dat veel meer groen verdwijnt en er wegdek voor in de plaats komt.

Verder zijn er grote zorgen over de uitwisseling met het Wikelerbos dat ernaast ligt. De padden, de bosuil, gronddieren als egels kwamen vanuit het bos vaak over een deel van de camping en gingen zo naar de Lytse Jerden. Nu de toegang tot de camping is veranderd en mensen over die Lytse Jerden moeten rijden, worden heel veel dieren daar slachtoffer van. Maar doordat er steeds minder groen is op de camping verdwijnt die route ook.

Natuurtoets

De Vogelwacht vraagt zich verder af of er niet een natuurtoets nodig was voor een heel nieuwe opzet van de camping. Dit omdat de hele structuur verandert en het parkeren op het eigen terrein zorgt voor het verdringen van de natuur doordat er veel meer oppervlakte aan verharding wordt aangelegd. Maar of de gemeente zicht heeft op die natuurwaarden betwijfelen de beschermers van de vogels ten zeerste. Ook op die vragen is tot nu toe geen antwoord gekomen. En dan is er nog het landschappelijke element. Wie nu langs de camping rijdt, ziet dat er hele gaten zijn geslagen in de beplanting. Bomen, struiken en andere begroeiing waren altijd onderdeel van die landschappelijke waarden, maar verdwijnen nu in rap tempo. “We hebben dan ook grote zorg over de bestaande natuur en de natuurwaarden op deze camping. Hoe klein hij dan ook mag zijn.”

Nieuws

Meest gelezen

menu