Harmen Gerbrandij nieuw Statenlid CDA

Harmen Gerbrandij FOTO: Provincie Fryslân

In de Statenvergadering van 26 oktober heeft Provinciale Staten afscheid genomen van Wieke Wiersma als Statenlid voor het CDA. Zij wordt opgevolgd door Harmen Gerbrandij uit Warns.

Gerbrandij was tot aan zijn installatie commissielid. Hij woont in Warns en werkt als agrarisch bedrijfsadviseur. Daarnaast heeft hij diverse nevenfuncties, zoals penningmeester van Oranjevereniging Warns, KV Cannegieter en kaatsfederatie Súdwest-Fryslân.

Wiersma, die woont in Leeuwarden, gaat zich richten op haar werkzaamheden als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Leeuwarden. Commissaris van de Koning Arno Brok noemde haar “een tornado die 3,5 jaar geleden Provinciale Staten binnen kwam waaien en iemand die zich altijd met hart en ziel heeft ingezet”.

Nieuws

menu