Kaatsers KV Cannegieter pakken successen mee op Schotanus Betonpartij

Foto Annemarie Veltman

Foto Annemarie Veltman Foto: Annemarie Veltman-Visser

Bezorgde blikken zondagochtend rond de klok van acht. Een miezerig regentje daalde neer op het Balkster kaatsveld. De temperatuur tikte nog net de 14 graden aan en de wind haalde aan. Niet het ideale weer om de pupillen uit heel Friesland te ontvangen.

Maar de regen stopte ruim voor starttijdstip tien uur, de wind waaide uit de juiste richting en halverwege de kaatsdag brak het zonnetje door en konden de kortebroeken ook weer aan. Zo werd de Schotanus Betonpartij een groot succes met 87 kaatsers die streden om de kransen die dikwijls werden geroemd vanwege de kleurenpracht.

De Cannegieter-pupillen pakten ook een paar prijsjes mee. Van haar gezicht was het niet meteen af te lezen, maar Sara Tjaldau Kramer mocht zondag uiterst tevreden terugkijken op haar debuut bij de KNKB-wedstrijden. Op het eigen kaatsveld durfde ze het wel aan om tussen het kaatsgeweld van Friesland te stappen.

Voor het eerste speelden de pupillen in drie categorieën en dat was voor Sara Tjaldau de uitgelezen mogelijkheid om het eens te proberen. Met succes. In de B2-categorie pakte ze in het shirt van KV Cannegieter met Aisha Mahmoud uit Sint Annaparochie een fraaie derde prijs.

Ook in de B1-klasse was er bij de meisjes succes op het eigen veld. Maren de Vries kon eveneens een derde prijs op haar erelijst bijschrijven. Met Iris Verhoeven uit Dronryp was ze succesvol. In de troostfinale om de derde plaats waren Maren en Iris met 5-5 6-2 te sterk voor Stiensers Anna Miedema en Ilse van der Galiën.

Mariska Stegenga ging in de A-klasse met de tweede prijs aan de haal. Ze verloor weliswaar de zussenstrijd van Hendrika, maar behaalde toch meer punten. Mariska pakte met haar maat Anna Lotte van Beem uit Dronryp 17 punten, twee minder dan winnaars Noëlle Hiddinga (Sint Annaparochie) en Manouk Scharringa (Dronryp).

Bij de B1 waren de kransen voor Floorke de Boer uit Hommerts en Fenna Koster uit Niawier en in de B2 gingen Dana Marrit Koopmans (Blije) en Jelina Bosch (Arum) met de bloemen aan de haal.

Bij de jongens moesten de Cannegieter-kaatsers het stellen zonder prijzen. Sverre Stobbe was er in de B1 heel dichtbij. Tegen de latere winnaars Sem van der Wei uit Witmarsum en Hilwert Kuiper uit Huins verloor hij met Jorrit Kroondijk (Sint Annaparochie) nipt de poulewedstrijd (5-5 6-4). De andere twee partijen won hij, waarna de Balkster om de derde prijs mocht strijden.

In die troostfinale leek Sverre met Jorrit de derde prijs te pakken na een vroege 4-0 achterstand. Na een fraaie inhaalrace kregen de twee op 5-5 6-2 drie kansen op de winst, maar uiteindelijk werd het 5-5 6-6. Met alles aan de hang plaatste Mart Roersma (Stiens) een doeltreffende retourslag, waardoor hij met Jan Willem Koopal (Witmarsum) de derde prijs pakte.

Pieter Haantjes kon het met Daniël de Boer uit Tjerkwerd net niet bolwerken in de B2. De eerste partij ging nipt verloren en dat gebeurde in de tweede omloop nog een keer. Toch sierde een verse krans de gevel van de familie Haantjes in Harich. Een dag eerder won hij met Hessel Miedema en Chris van der Zee de Bouma Partij voor senioren.

In de A-klasse waren de kransen voor Ruurd Oosterbaan (Sneek) en Allon Elzinga (Bolsward) en in de B2 kregen Harmen Faber (Achlum) en Thomas Rinia (Wons) de bloemen om de nek gehangen.

Uitslagen

Pupillen meisjes, A-klasse: 1. Noëlle Hiddinga, Sint Annaparochie en Manouk Scharringa, Dronryp; 2. Mariska Stegenga, Balk en Anna Lotte van Beem, Dronryp.

B1-klasse: 1. Floorke de Boer, Hommerts en Fenna Koster, Niawier; 2. Elske Kroondijk, Witmarsum en Rianna van der Wal, Sexbierum; 3. Iris Verhoeven, Dronryp en Maren de Vries, Balk.

B2-klasse: 1. Dana Marrit Koopmans, Blije en Jeline Bosch, Arum; 2. Anniek de Vries, Oosterbierum en Rikst Punter, Raerd; 3. Aisha Mahmoud, Sint Annaparochie en Sara Tjaldau Kramer, Balk.

Herkansing: 1. Silke Hofstra, Dronryp en Idwer Vis, Stiens; 2. Laura Wagenaar, Witmarsum en Lyset Westra, Bolsward.

Pupillen jongens, A-klasse: 1. Ruurd Oosterbaan, Sneek en Allon Elzinga, Bolsward; 2. Frans Oosterbaan, Sneek en Allart van der Meer, Dronryp.

B1-klasse: 1. Hilwert Kuiper, Huins en Sem van der Wei, Witmarsum; 2. Joachim Schaaf, Bitgummole en Rick van der Weerdt, Makkum; 3. Mart Roersma, Stiens en Jan Willem Koopal, Witmarsum.

B2-klasse: 1. Harmen Faber, Achlum en Thomas Rinia, Wons; 2. Harmen Postma, Leeuwarden en Sybren van der Zwaag, Mantgum; 3. Klaas Dijkstra, Makkum en Jimte Tilma, Mantgum.

Herkansing: 1. Pieter Douma, Menaam en Melle Talsma, Hilaard; 2. Yde Bokma, Stiens en Jelle Rosier, Anjum.