Lemster Mannenkoor start actie om nieuwe leden te trekken: 'Wij zijn een koor van vriendschap'

Het Lemster Mannenkoor tijdens een verrassingsoptreden in Talma Hiem in Balk, afgelopen Kerst

Het Lemster Mannenkoor tijdens een verrassingsoptreden in Talma Hiem in Balk, afgelopen Kerst FOTO: M Klijnstra-Hoekstra

Met leden uit Balk tot Haskerhorne kan het Lemster Mannenkoor met recht een koor van de gemeente genoemd worden. Corona zorgde toch voor een krimp in het ledenbestand en daarom start het koor nu een actie om nieuwe aanwas binnen te halen.

,,Noem mij een vereniging uit De Fryske Marren die net zoveel leden uit de hele gemeente heeft als ons koor’’, zegt Hendrik Schippers uit Balk, zelf al zestien jaar lid van het koor en sinds twee jaar commissielid. ,,Ik denk namelijk niet dat het bestaat. We heten het Lemster Mannenkoor maar we komen overal vandaan.’’

Divers

De leden van het koor komen zelfs van buiten de gemeentegrenzen. Mensen uit Franeker en zelfs Burgum maken de trip naar Lemmer om te repeteren. Het koor mag dan zeker divers zijn met leden uit alle windstreken, het aantal leden is de afgelopen jaren teruggelopen. ,,We hebben op dit moment 98 leden’’, vertelt Schippers. ,,En niet alle 98 leden doen mee aan concerten. De gemiddelde leeftijd op het koor is 73 jaar. Niet iedereen heeft het nog in zich om een paar uur te staan, bij repetities of concerten. En mensen stopten ook door de coronapandemie. Dit betekent dat we soms met zeventig of tachtig man optreden. In Noord-Holland werden we laatst aangekondigd als een koor van 100 man, terwijl we met 63 mensen waren. Dat verwacht het publiek dan en als ze gaan tellen en veel minder mensen zien, sta je er niet goed op.’’ Desondanks treedt het koor nog genoeg op. In de komende maanden staan ze onder meer in Heerenveen, Veenklooster en in Nijeveen in Drenthe.

Om nieuwe leden te enthousiasmeren is het koor een flyeractie gestart. Het is de bedoeling dat alle leden een of twee mensen nieuwsgierig maken en dat die zich vervolgens bij het koor aansluiten. ,,In de maanden april en mei kunnen de nieuwe mensen gratis en vrijblijvend met ons repeteren, om te kijken of ze het wat vinden’’, legt Schippers uit. ,,Daarna kunnen ze meedoen met een concert in de regio. Dan hebben ze tot na de zomervakantie om na te denken of ze lid willen worden.’’

,,We hebben vooral tenoren nodig’’, gaat de Balkster verder. ,,Hoge mannenstemmen vind je vooral bij mensen tussen de twintig en veertig jaar. ,,Bij de andere stemmen gaat het nog wel goed, alhoewel het aantal bassen ook wat terugloopt. Ondanks dat er misschien meer tenoren nodig zijn, gaan we nieuwe sopranen of bassen natuurlijk niet weigeren. Iedereen is van harte welkom.’’

Koor komt eerst

De gemiddelde leeftijd van het koor en de vraag naar tenoren toont aan dat er vooral vraag is naar jongere leden. ,,Wij proberen met de tijd mee te gaan’’, zegt Schippers daarover. ,,We hebben ons repertoire vernieuwd, door gospelliederen toe te voegen en we zingen bijvoorbeeld ook ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen. Maar de jeugd wil zich liever niet meer ergens aan binden. Ik zie dat om mij heen ook gebeuren bij sportverenigingen en bijvoorbeeld ook in de kerk. Jongeren willen wel naar event, maar ze willen geen vaste avond in de week mee reserveren.’’

Leden van het koor kunnen wat Schippers betreft best eens een repetitie of concert overslaan. Maar hij vraagt wel een kleine toewijding. ,,Stel dat je op dezelfde dag van een concert ook een verjaardag hebt’’, geeft hij als voorbeeld. ,,Bij mij komt het concert dan op de eerste plaats. Die verjaardag kan je wel inhalen. Voetballers die doordeweeks trainen willen in het weekend toch ook laten zien wat ze op de training geleerd hebben?’’

Het koor telde voor de pandemie 125 leden. ,,Het zou prachtig zijn als we weer op dat aantal komen’’, zegt Schippers. ,,Dan heb je ook een mooie buffer voor als er de komende jaren weer wat mensen stoppen. Maar we hebben met deze actie geen richtgetal. Elk nieuwe lid is mooi meegenomen. Geïnteresseerden kunnen ook gewoon tijdens een repetitie langskomen. Ik besef dat het lastig gaat worden. Er zijn nu nog mensen die al vijftig jaar lid zijn. Dat zie je bijna niet meer. Maar goed, wie niet waagt, wie niet wint.’’

Zangplezier staat voorop

Het Lemster Mannenkoor is een christelijk oecumenisch koor dat regelmatig optreedt met eigen concerten maar ook in kerkdiensten van diverse signatuur alsook bij andere voorkomende gelegenheden. Daarnaast zingt het koor ook (internationale) volksmuziek, waarbij ruime aandacht besteed wordt aan de Friese cultuur. Afhankelijk van de aard van een optreden gaat het koor gekleed in blauw kostuum of in een traditioneel Fries kostuum dat in Friesland gedragen werd rond 1860.

,,Je hoeft geen geoefend zanger te zijn om mee te doen’’, zegt Schippers als geruststelling voor nieuwe leden. ,,Veel mensen die nu op het koor zitten kunnen geen noten lezen. We zijn amateurs. We zeggen tegen onze huidige dirigent Feike van Tuinen, die altijd het beste uit ons wil halen: Feike, we zijn goedwillende amateurs. We doen geen Matthaus Passion, want dat is echt voor de serieuzere zangers. Wij bieden nieuwe leden een koor van vriendschap. Het is bij ons een club van enthousiasme, gelijkgestemden waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen.’’

,,Zangplezier staat voorop’’, besluit Schippers. ,,Wij zingen vaak het lied: Freonskip hâldt ús fêst. Dat is symbolisch voor ons koor.’’