Mieke Klessens, Doarpshûs De Treffe: ‘Het belangrijkste als dorpshuis is toegankelijk te zijn en niemand uit te sluiten’

In samenwerking met andere vrijwilligers worden activiteiten bedacht die goed zijn voor de sociale samenhang in Warns en goed zijn voor de gezondheid, zoals ‘Wandel je fit’ en het ‘Dorpsdiner’. Foto Mieke Klessens

Drie jaar nu bestaat Doarpshûs De Treffe in Warns. In korte tijd is het uitgegroeid tot het schakelpunt van het achthonderd inwoners tellende dorp. ,,Het belangrijkste als dorpshuis is toegankelijk te zijn en niemand uit te sluiten.”

Tot de komst van Doarpshûs De Treffe was het dienstencentrum Janke Tromp, naast Doarpskultuerhûs De Spylder, de belangrijkste ontmoetingsplaats van Warns. De Janke Tromp hief zich eind 2020 op, omdat de belangstelling voor hun activiteiten achteruit liep en de hoge huur niet meer op te brengen was zonder subsidie van de gemeente.

Om activiteiten voor inwoners te kunnen blijven aanbieden, werd drie jaar geleden een werkgroep opgericht, bestaande uit een aantal inwoners uit Warns. In samenwerking met de gemeente Sudwest-Fryslân wisten zij het voor elkaar te krijgen een dorpshuis te realiseren in de voormalige ruimte van het dienstencentrum Janke Tromp in MFC De Treffe.

Dorpsbelang Warns

Via Dorpsbelang Warns werd Mieke Klessens benaderd of zij het proces wilde begeleiden om tot een dorpshuis te komen. Eerder al was zij betrokken bij het in stand houden van de gymzaal in het dorp. ,,Mijn insteek was al snel dat de gemeente SWF De Treffe moest overnemen van pandeigenaar WoonFriesland.

,,Anders heb je steeds gedoe met subsidies. De gemeente bleek daartoe bereid te zijn. In september 2020 besloot de raad tot aankoop. Na flinke investeringen in herinrichting en ook het optuigen van een nieuw bestuur en beheer werd het dorpshuis op 19 oktober 2021 officieel geopend door wethouder Bauke Dam”, zegt Klessens, die sinds het eerste uur voorzitter is van Doarpshûs De Treffe. ,,Daarnaast was het dienstencentrum JT heel erg gericht op ouderen. Wij hebben het breder getrokken, omdat in alle leeftijdsgroepen mensen zitten die behoefte hebben aan een plek om anderen te kunnen ontmoeten.”

Pilot

Tegelijkertijd met de komst van het dorpshuis startte op initiatief van de gemeente SWF een pilot om te onderzoeken in hoeverre een dorpshuis een rol kan hebben in het voorkomen van eenzaamheid en in het voorkomen van gezondheids- en psychische problematiek in een dorp.

Om die reden worden door het bestuur van De Treffe in samenwerking met andere vrijwilligers activiteiten bedacht die goed zijn voor de sociale samenhang in Warns en goed zijn voor de gezondheid. Zo zijn dit jaar de activiteiten ‘Wandel je fit’ en ‘Dorpsdiner’ in het leven geroepen.

Bij Wandel je fit wordt elke woensdagochtend onder begeleiding van een sportinstructrice een uur lang gewandeld in een flink tempo en worden onderweg spierversterkende oefeningen gedaan. Na afloop wordt met elkaar een kopje koffie of thee gedronken in het dorpshuis.

Kookkapiteins

Het dorpsdiner dat is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar uit Warns en omstreken, is elke eerste woensdag van de maand. De eerste editie was op 5 oktober, terwijl op woensdag 2 november de tweede editie was. Het koken gebeurt op vrijwillige basis door een team van ‘kookkapiteins’. Om beurten bepalen zij de menukaart, die bestaat uit gerechten uit de wereldkeuken en ook altijd een vegetarische optie kent.

Klessens: ,,De ingrediënten worden zoveel als mogelijk uit de directe omgeving gehaald, zoals groenten uit de biologische dorpstuin de Griene Poarte in Warns. De reacties van de deelnemers aan het diner zijn heel positief. Dat het aanslaat blijkt wel uit het feit dat alle veertig plaatsen bij beide edities waren uitverkocht en dat er wachtlijst is. Daarnaast melden deelnemers tijdens het diner ook aan om te helpen bij aan komende diners, door bijvoorbeeld te helpen bij de voorbereiding, bij het uitserveren of het doen van de afwas.”

De activiteiten blijken een schot in de roos. Niet alleen vanwege de warme reacties die worden gegeven, maar ook dat het wordt gezien als een zeer sociale aangelegenheid in de huidige tijd.

Klessens: ,,Naast het actief naar ideeën voor activiteiten te vragen bij bezoekers van De Treffe werken we ook samen met basisschool De Meiboom in De Treffe. Als de basisschool een lesthema heeft zoals ‘gezondheid’ of ‘techniek’, kunnen bezoekers of vrijwilligers van het dorpshuis betrokken worden om leerlingen te begeleiden of leerkrachten te ondersteunen met specifieke vaardigheden. Het belangrijkste aspect van een dorpshuis is denk ik dan ook dat iedereen zich er welkom moet voelen en mensen uit te nodigen om zelf ook met activiteiten te komen. Wij merken heel duidelijk dat het werkt en dat De Treffe echt een sociale ontmoetingsplaats is die een belangrijke rol speelt in Warns.”

Zelf een interviewtip?

Heeft u zelf een (interview)tip voor de Balkster Courant of zou u graag een onderwerp belicht willen zien worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via jitze.hooghiemstra@mediahuisnoord.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 06-17 242 223.

Nieuws

menu