Nieuwe Nij Talint Orkesten op komst in Balk, Bolsward en Heerenveen

Guus Pieksma en Annewiep Bloem willen musiceren weer populair maken. Foto Johan Vogelzang

Er zijn nieuwe Nij Talint Orkesten op komst in Balk, Bolsward en Heerenveen. Deze sfeervolle en gezellige instaporkesten voor volwassen beginners vind je nu vooral in Friesland en Limburg. Guus Pieksma en Annewiep Bloem zijn druk bezig het concept uit te rollen over de rest van Nederland. En zijn ook druk bezig de Afsluitdijk in 2025 vol te krijgen met muzikanten, maar dat terzijde.

Zet Guus Pieksma en Annewiep Bloem aan een tafel en vol passie vertellen ze over het ene na het andere bijzondere plan en evenement. De compagnons van Mear Mei Muzyk zijn bevlogen en deskundig. Met Nij Talint Orkest maken ze volwassenen in heel Nederland enthousiast om samen muziek te maken. ‘Safolle mooglik minsken entûsjast meitsje om meielkoar muzyk te meitsjen’, is hun doel.

Nij Talint Orkest is inmiddels een beproefd concept. Volwassenen zonder muzikale ervaring leren in tien repetities een instrument bespelen en samen muziek maken. De aanpak is uniek in Nederland. Er zijn geen drempels, iedereen kan meedoen en het plezier staat voorop. Van Friesland tot en met Limburg slaat het aan en ze willen het verder verspreiden door Nederland.Guus (Sneek) is musicus en dirigent. Annewiep (Ypecolsga) is cultureel antropoloog en speelt bijna haar hele leven al in fanfare en brassband. De combinatie van hun kennis en kwaliteiten werkt goed voor het doel dat ze willen bereiken. Annewiep doet de organisatie en communicatie van de orkesten en projecten, Guus is verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte. Hij heeft onder meer de Nij Talint Orkest methode ontwikkeld.

Overbrugging

Ook zijn ze wijkorkesten gestart, waar Guus alle muziek voor schrijft. Het blijft niet bij de Nij Talint Orkesten die in Friesland en in Limburg zijn opgericht. Mienskipsorkesten zijn er ook op verschillende plekken gekomen. Dat zijn samenspeelorkesten voor nieuwe muzikanten als overbrugging naar de muziekvereniging. Ook zijn ze wijkorkesten gestart, waarvoor Guus alle muziek zelf schrijft.

Om de nieuwe muzikanten een podium te geven bedenken ze concerten en evenementen, liefst in de buitenlucht zodat iedereen van de muziek kan genieten. Verbinding tussen muzikanten en verenigingen ontstaat op die manier als vanzelf.

De twee hebben al veel bereikt en willen nog meer bereiken. Hun ultieme doel is om in 2025 met 600 korpsen uit heel Nederland de Afsluitdijk muzikaal te openen, met 60.000 toeschouwers op diezelfde dijk. Flarden2025 is de naam van dit ambitieuze project. Om dat te bereiken willen ze vijftig nieuwe samenspelgroepen, de zogenaamde Flarden-orkesten, hebben opgericht. Met nu al 15 van die orkesten in het hele land zitten ze op schema.

Muzyk foar Elkenien

Omdat ze het iedereen gunnen om muziek te maken hebben ze de stichting Muzyk foar Elkenien opgericht. Mensen die er geen geld voor hebben steunen ze met muziekinstrumenten of muzieklessen. Of ze realiseren bijzondere muziekprojecten voor jong en oud met geld van deze stichting. De stichting werkt op basis van donaties. Meer informatie over alles wat ze doen, wordt uitgelegd op hun website www.mearmeimuzyk.nl.

Guus Pieksma en Annewiep Bloem doen hun werk met zichtbaar plezier en enthousiasme. ,,Wy sjogge en hearre alle dagen dat muzyk meitsje de minsken lokkich makket en enerzjy jout. En dát jout ús wer in soad foldwaning en enerzjy. En echt, elkenien kin muzyk meitsje. It is prachtich om te sjen dat it minsken byelkoar bringt, op individueel nivo, mar ek yn doarp en wyk.”

Zelf een tip?

Heeft u zelf een leuke (interview)tip voor de Balkster Courant of zou u graag een onderwerp belicht willen zien worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via jitze.hooghiemstra@mediahuisnoord.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 06-17 242 223.

Nieuws

menu