Onbekend huis staat in Nijemirdum

,,We moeten uitgaan van de boeken van Piet Rienstra en houden het er op dat de woning in 1912 is gebouwd." Eigen foto

De locatie van het ‘onbekende’ huis is bekend. Meerdere lezers reageerden en vertelden dat het huis van de foto in Nijemirdum staat.

Enkele weken terug publiceerde deze krant een oude zwart-wit foto van een huis op een onbekende locatie. De inkt van de krant was nog niet droog of ik ontving meerdere telefoontjes en appjes met allemaal hetzelfde antwoord; de Lyklamawei 32 te Nijemirdum. Een inwoner uit Bakhuizen gaf aan dat het de woning van R. de Windt was en die woning vertoont sterke gelijkenis met die in Nijemirdum.

De eigenaar van de woning geeft aan dat het huis rond 1895 is gebouwd, maar dat is onjuist. De Nijemirdumer Piet Rienstra weet veel van de geschiedenis van Nijemirdum en geeft aan dat op 6 maart 1912 Burgemeester en wethouders van de gemeente Gaasterland-Sloten toestemming heeft gegeven voor het bouwen van een huis in Nijemirdum voor Teatske van der Veer. Zij is weduwe van Roelof Ykes de Jong. Op 8 april 1912 betrekt zij de woning met dan Nijemirdum nummer 66a. Haar zoon Egge de Jong wordt dan boer op de ernaast gelegen boerderij. We moeten uitgaan van de boeken van Piet Rienstra en houden het er op dat de woning in 1912 is gebouwd.


Nieuws

menu