Onbekende dame op bezoek bij freules Van Swinderen

Wie herkent de vrouw rechts op de foto FOTO: Adeldom Verplicht

Ditmaal een foto van twee bekende en één onbekende dame op de foto in de tuin van het al afgebroken Huize Rijs. Wie herkent de dame rechts?

Wie in de geschiedenis van Gaasterland duikt, kan niet om de adellijke familie van Van Swinderen heen. De familie heeft duidelijk haar stempel gedrukt bij de mensen en het landschap in de Gaasterlandse streek en ver daarbuiten. De steun aan de vissers, Maatschappij Gaasterland, de Van Swinderenvaart, vele landerijen, het werk in de bossen en uiteraard het machtige landgoed Huize Rijs, (in 1937 afgebroken), zijn daar enkele voorbeelden van. De geschiedenis van deze familie is boeiend en overzichtelijk beschreven in het boek ‘Adeldom Verplicht’ van Geertje Kingma en Sieger Rodenhuis.

Informatie en reacties

In het boek deze foto met daarop drie dames in de tuin van Huize Rijs. Twee van hen zijn ongehuwde kinderen van jonkheer Jan Hendrik Frederik Karel van Swinderen (1837-1902) die ook wel de ‘God van Gaasterland’ werd genoemd. Als burgemeester van Gaasterland zette hij zich sterk in voor de welvaart van zijn gemeente en deed veel aan liefdadigheid. Hij was getrouwd met de Utrechtse barones Frederique Christine Henriette Taets van Amerongen (1833-1892). Het echtpaar kreeg zes kinderen, waaronder de twee dames op de foto. Links zit de ongehuwde Quirina Jacoba Johanna van Swinderen (1876-1958) en in het midden Johanna Constantia Jacoba (1871-1936). De dame rechts is onbekend. Het kan een vriendin zijn of een onbekend familielid, iemand van het personeel of een vertrouweling of had zij een andere relatie met beide freules? De foto is genomen rond 1928 toen de middelste dame ongeveer 60 jaar was. De onbekende dame rechts lijkt jonger. Wie herkent de dame en kan meer informatie geven? Reacties naar arnoudvanderidder@gmail.com of 0630105981

Nieuws

menu