Oude kaart toont gemeente Wymbritseradiel

De kaart van de voormalige gemeente Wymbritseradeel Foto: Arnoud van de Ridder

Ditmaal een prachtige oude kaart van de gemeente Wymbritseradiel gemaakt door onderwijzer en cartograaf Arjan Kornelis Kuiper.

De kaart uit 1849 hangt in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. De kaart is getekend en gedrukt op linnen en heeft een schaal van 1:15.000 en links beneden op de kaart (niet zichtbaar) in kleur het gemeentewapen met zeven lelies op een blauw veld. De foto toont het zuidelijkte deel van de kaart die 170 cm bij 170 cm groot is.

De kaart is gemaakt door onderwijzer en cartograaf Arjen Kornelis Kuiper (Luinjeberd 1810 - Benedenknipe 1890). Hij was een zoon van Kornelis Arjens Kuiper, ook schoolonderwijzer en Sjoukje Rinkes de Jong. Arjen Kornelis Kuiper werd in 1832 benoemd als onderwijzer te Gaastmeer. Daarvoor had hij anderhalf jaar gewerkt als onderwijzer in Doniaga.

Op een prijsvraag van het Onderwijzers-Genootschap in Friesland stuurt meester Kuiper een door hem getekende geografische kaart van de Provincie Vriesland in en zijn werk wordt bekroond. Deze geologische kaart wordt vervolgens op de markt gebracht door Uitgeverij Oomkes in Groningen. Naast onderwijzer en cartograaf was Kuiper ook agent van de Algemene Friesche Levensverzekering Maatschappij. Na zijn afscheid als hoofdonderwijzer in 1881 gaat Kuiper in

Benedenknipe wonen waar hij in 1890 overlijdt. (bron: www.degaastmar.nl).

Nieuws

menu